Rammebetingelser

28.02.2014 13:49 Skrevet av

FELLES MÅL 3:
"RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE"

For at det lokale musikkivet skal kunne gjøre en god jobb i lokalmiljøet, og barn, ungdom og voksne gode musikktilbud, gi befolkningen gode musikkopplevelse og bidra aktivt i lokalsamfunnet, trengs gode rammebetingelser. Gode rammebetingelser innebærer økonomiske tilskudd fra kommunen, et godt samarbeid med kulturskolen og skoleverket, tilgang på kvalifiserte dirigenter og instruktører osv.

 

MÅL


STRATEGI


ARBEIDSMETODE

 


Handlingsplan og arbeidsplan

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Handlingsplan og arbeidsplan - les hele sakenInnflytelse

Det å arbeide for at musikkrådet får størst mulig innflytelse i kommunen er en hovedoppgave for alle musikkrådene. Denne innflytelsen brukes til å nå fram med musikklivets behov for lokaler og bedrede rammevilkår i kommunen.

Innflytelse - les hele sakenMusikk blir bedre i gode lokaler

I de fleste kommuner er arbeidet med lokaler for musikkformål ett av musikkrådets mest sentrale oppgaver.

Musikk blir bedre i gode lokaler - les hele sakenAktiviteter i regi av det lokale musikkrådet

Musikkrådet er den naturlige aktør og samarbeidspart for å gjennomføre større konserter, festivaler, seminarer og kurs i kommunen, spesielt der deltakerne og målgruppen kommer fra flere musikksjangre.

Aktiviteter i regi av det lokale musikkrådet - les hele saken