Prosjekter

Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles arbeidsgruppe for lokale musikkråd har som intensjon å arrangere en landskonferanse for lokale musikkråd hvert år. Her finner du stoff om siste/neste landskonferanse. Vi har også samlet opp bl a foredrag og oppsummeringer fra tidligere landskonferanser.

Her finner du også brev og formuleringer som vi laget i forbindelse med våre felles valgkamputspill til kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og Stortingsvalget i 2013. Ved begge valgene fokuserte vi på lokaler. Vi spredte budskapet gjennom både partisøylene og musikkorganisasjonssystemet.

  • Stortingsvalg 2013
  • Kommunevalg 2011
  • Tidligere konferanser