Landskonferanse for lokale musikkråd 2013

05.09.2014 15:08 Skrevet av

I 2013 arrangeres landskonferansen for lokale musikkråd 27. - 29. september, i Ålesund (Rica Parken Hotell).

Påmeldingsfrist er tirsdag 16. juli. Vi setter fokus på: Kulturutredningen, innflytelse, brukermedvirkning i lokale planprosesser og byggeprosjekter, frivilligmelding og samarbeid. Dette er sentrale tema for lokale musikkråd.

Et hovedtema blir samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige, bl a med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom Kommunenes sentralforbund og Frivillighet Norge Se: "Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor". Til denne sekvensen har vi blant annet sikret oss bidrag fra Arvid Blindheim, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal. Når den tid kommer vil stortingsvalget nettopp være gjennomført, noe som også vil sette spor etter seg i programmet. Videre vil vi presentere en konkret og enkel metodikk for hva man skal se (høre) etter i jakten på det gode øverommet. Og så er det en intensjon å slippe til mange lokale musikkråd med sine ideer og erfaringer. Hold av helga allerede nå!

Påmeldingsskjema og program


Oppsummering fra konferansen

Her finner du en oppsummering av landskonferansen i Ålesund 27. - 29. september 2013.

Oppsummering fra konferansen - les hele sakenOppsummering fra gruppearbeid

Her finner du en oppsummering fra gruppearbeid i Ålesund.

Oppsummering fra gruppearbeid - les hele sakenProgram

Her finner du programmet for konferansen

Program - les hele saken