Program

05.09.2014 15:08 Skrevet av

Her finner du programmet for konferansen

FREDAG 27. september

17.30 Innsjekk og kaffe + biteti

18.00 Velkommen til Ålesund, ved kultursjef Lars Johan Huse

- kunstnerisk innslag

- presentasjon av deltakerne

18.45 Hva med de som Kulturløftet ikke løftet? Utgangspunkt: Kulturutredningen 2014

- innledning ved stortingspolitiker Trine Skei Grande, Venstre (med valgforbehold)

- kort paneldebatt, plenumsdiskusjon

20.00 Middag

LØRDAG 28. september

09.00 Plattform for samspill og samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund (KS)
og Frivillighet Norge

- innledning ved Arvid Blindheim, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal

- kort paneldebatt, plenumsdiskusjon

10.30 Veier til lokal innflytelse

- innledning ved Åse V. Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU)

12.00 Gruppeoppgaver med tema

13.00 Lunsj og uteaktivitet

15.00 Presentasjon fra gruppene

16.15 Frivilligmelding i kommunen - virker den?

- Siv Katrin Ulla, frivillighetskoordinator ved Ålesund Frivilligsentral

17.00 Erfaringsutveksling mellom deltakerne, i grupper

- mentorstyrt

18.00 Ord for kvelden - utfordringer

- konferanseledelsen

20.00 Middag

SØNDAG 29. september

10.00 Lokalt samarbeid med andre kulturaktører

- innledning ved Morten Hagevik, daglig leder i Norsk teaterråd

11.00 Brukermedvirkning i lokale planprosesser og byggeprosjekter

- Bjørn Boge, anleggskonsulent i Oslo musikkråd

12.00 Dra løftet og inspirert hjem igjen!

- inspirasjonsforedrag ved Odd Arne Halaas

13.00 Oppsummering, avslutning

13.30 Lunsj, avreise


Oppsummering fra konferansen

Her finner du en oppsummering av landskonferansen i Ålesund 27. - 29. september 2013.

Oppsummering fra konferansen - les hele sakenOppsummering fra gruppearbeid

Her finner du en oppsummering fra gruppearbeid i Ålesund.

Oppsummering fra gruppearbeid - les hele sakenLandskonferanse for lokale musikkråd 2013

I 2013 arrangeres landskonferansen for lokale musikkråd 27. - 29. september, i Ålesund (Rica Parken Hotell).

Landskonferanse for lokale musikkråd 2013 - les hele saken