Oppsummering fra konferansen på Hamar 2015

23.09.2016 17:57 Skrevet av

Den årlige landskonferansen for lokale musikkråd var i år lagt til Hamar, med start umiddelbart etter Musikkrådets og Studieforbundets landskonferanse om musikklokaler. Over 30 deltakere fra lokale musikkråd over store deler av landet deltok, fikk med seg mange gode foredrag, nyttige gruppearbeid og god inspirasjon til det videre arbeidet i egen kommune.

Kommunevalget i 2015 og lokalt lobbyarbeid

Programmet i år startet med å ta utgangspunktet i kommunevalget som ble holdt for 2 uker siden - og Christin Sund fra Norsk musikkråd var første foredragsholder - med temaet "Veien til innflytelse". Christin er selv lokalpolitiker i Oslo og nestleder i Oslo Idrettskrets og har lang erfaring med lokalt lobbyarbeid - i tillegg til å være ansett i Norsk musikkråds sentraladministrasjon.

Hennes råd om kontakt med kommunen og hvordan et lokalt musikkråd kan opparbeide seg og pleie politiske kontakter var både praktiske og konkrete, og satte forsamlingen i god modus på fredag ettermiddag.

Tor Inge Martinsen, lokalpolitikerr i Hame for By- og Bygdelista tok opp tråden videre og fulgte opp og utdypet mye av det som Christin sa, med en noe annen vinkling. Samlet ga de to innleggene og det påfølgende gruppearbeidet en god start på konferansens første dag.

Min kulturfordel, musikkrådets fordelsprogram

Kjetil Bjelke jobber med Norsk musikkråds nye fordelsprogram "Min kulturfordel", og presenterte arbeidet så langt. Fordels"appen" ventes å bli presentert tidlig i 2016, og det arbeides for tiden med programmering parallelt med forhandlinger med aktuelle og potensielle leverandører. En del aktører er allerede på plass, og flere vil komme til før lansering - som sagt våren 2016.

Kommunen og det lokale musikklivet

Nettsiden www.musikk.no/lokmr inneholder mye nyttig for de lokale musikkrådene. Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, tok utgangspunkt i nettsiden for å gå gjennom lokale musikkråd - hva er et lokalt musikkråd, beskrivelse av vedtekter, handlingsplan, hva gjør lokale musikkråd mm. Nettstedets "redskapsbu" inneholder mye matnyttig både for musikkråd og lokale musikklag, og nettstedet gir en god innføring i de fleste sider ved lokale musikkråd.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har også laget en del "kortinfo"er, små foldere som på 4 sider gir overrsiktlig informasjon om enkelt-temaer. Det er til nå laget 6 slike, flere er under utarbeidelse. Jon G. trakk særlig fram kortinfo nr 2 om "Lokalt musikkråd - et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter" og kortinfo nr 4, "Enklere og bedre hverdag for det lokale musikklivet".

Trondheim kulturnettverks oppgaver for Trondheim kommune

I løpet av de siste årene har Trondheinm kulturnettverk utviklet seg til en viktig aktør i kulturlivet i Trondheim, og arbeider aktivt på mange plan for det lokale musikklivet. Styreleder Svein Morten Fossum holdt et meget interessant innlegg om både det politiske og praktiske arbeidet - og om hvordan de har arbeidet for å få til den snuoperasjonen som har skjedd de siste tre årene.

En ny vår for sangen i Norge

Jarle Flemvåg, prosjektleder for "Krafttak for sang" tok for seg både krafttaks-prosjektet som helhet og spesielt utviklingen i krafttaket de siste to år. Han sa at musikkrådene og det lokale kor- og sang-livet kan spille en stor rolle særlig innenfor satsingsområdene "Syngende kommuner", "Sang i lokalsamfunnet" og "Sang i eldreomsorgen". Det ble ogsågruppearbeid på hvordan de lokale musikkrådene kunne være med på det lokale sang-krafttaket, og på den måten også bli enda mer synlig i sine lokalsamfunn.

Veier til synlighet - hvordan få et godt omdømme

Siste økt på en lang konferansedag var viet omdømmebygging for musikkråd - hva påvirker vårt omdømme og hvordan arbeide for å få et godt omdømme hos de som betyr noe for musikkrådet. Det var Jon G. Olsen som ledet deltakerne gjennom denne seansen. Han gikk også kort gjennom Frivillighet Norges helt nye "forslag til god praksis for styrearbeid" som sluttbehandles i Frivillighet Norge tidlig i oktober.

Dagen sluttet med en diskusjon og erfaringsutveksling med bruk av sosiale medier i det lokale musikkrådet, og selv om det var sent på dagen var forsamlingen meget aktiv og delte villig sine erfaringer om Facebook, Twitter, bruk av nettsider etc med ed andr deltakerne.

Musikklokaler og akustikk - hva nå?

Søndagen var det Trond Eklund Johansen, daglig leder i Hedmar og Oppland musikkråd og medlem i Utvalg for musikklokaler som var hovedforedragsholder. Han gav en god og matnyttig innføring den nye norske standarden for akustikk i musikklokaler, NS 8178 (les mer om standarden her). Med NS 8178 har vi fått et redskap som sier noe om hvilken musikk som trives i hvilke rom. Johansen understrekte at romvolum er det aller viktigste. Er rommet for lite, hjelper det nesten ikke hva man gjør, særlig for akustisk musikk. Videre er A4 en godt egnet romform. Taket bør vøre flatt og egenvekten i materialene bør være høy. Hvis rommet er lite, bør ikke veggee være parallelle.

Norsk musikkråd har gjennomført aktustikk måliner i over 300 lokaler rundt om i landet (se her for kart over hvor målingene er gjort). Johansen viste fram noen av målerapportene og eksempler på tiltak som har gjort lokalene bedre egnet for formålet de brukes til. Eksemplene viste at man kan komme langt med forbedringstiltak for 100.000 - 150.000 kr. Men det er viktig å gjøre aktustikkmåling og få en aktustiker til å bestemme hvilke tiltak som skal gjøres for at utbedringene skal bli vellykket.

Han tipset også interesserte til å ta en titt på http://www.mcsquared.com/problems.htm, et interessant kanadisk nettsted om akustikk med lydeksempler.

Her kan du laste ned presentasjonene fra konferansen

/share/mime/48/pdf.png Veien til innflytelse, Christin Sund
(lokmr2015_christinsund.pdf, 729kB)

/share/mime/48/pdf.png Påfyll i organisasjonens verktøykasse, Jon G. Olsen
(lokmr2015_pafylliorganisasjonenesverktoykasse.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Krafttak for sang, Jarle Flemvåg
(lokmr2015_jarleflemvag.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Trondheim kulturnettverk, Svein Morten Fossum
(lokmr2015_presentasjon-tkn.pdf, 620kB)

/share/mime/48/pdf.png Veier til synlighet, omdømmebygging, Jon G. Olsen
(lokmr2015_omdommemerkevarebygging.pdf, 366kB)

/share/mime/48/pdf.png Veier til synlighet, sosiale medier, Jon G. Olsen
(lokmr2015_veiertilsynlighet.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamar Kulturhus, Trond Eklund Johansen
(lokmr2015_hamarkulturhus.pdf, 8MB)

/share/mime/48/pdf.png Musikklokaler og akustikk, Trond Eklund Johansen
(lokmr2015_romforsterkning-og-lydniva-fra-musikkinstrumenter.pdf, 879kB)


Flere nye kortinfoer

Tre nye kortinfoer er nå tilgjengelig på de lokale musikkrådenes nettside: 05 - "Lokalt kulturpolitisk arbeid", 13 - "Valgkomiteen – et viktig ledd i organisasjonene" og 15 - "Samarbeidsavtaler med kommunen og kulturskole".

Flere nye kortinfoer - les hele sakenOppsummering fra lokMR konferanse 2017: Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som resssurs for det offetlige

Årets konferanse for lokale musikkråd ble arrangert helga 15. - 17. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.
Dialog og muligheter - ønsker og forventninger – nytte og behov..,

Oppsummering fra lokMR konferanse 2017: Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som resssurs for det offetlige - les hele sakenAldri med lua i hånda

Som barn fikk Eva Tovsrud Knutsen beskjed av faren om at hun aldri må stå med lua i hånda. Dette har blitt en slags leveregel for lederen av Kongsberg musikkråd, og trolig vært avgjørende for at Norges eldste industriby nå har et av landets fineste kulturhus. 

Aldri med lua i hånda - les hele sakenNy kortinfo: "Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund"

Kortinfo for lokale musikkråd» er en serie små foldere med oversiktlig informasjon samlet på maks fire sider. I nr 10 kan du lese om Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisering, mest sentrale oppgaver og viktigste innsatsområder. Du finner også omtale av våre støtteordninger, og dessuten bl a oversikt over medlemsorganisasjoner og regionledd.

Ny kortinfo: "Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund" - les hele sakenLandskonferanse 2017

Årets landskonferanse for lokale musikkråd arrangeres fredag 15. – søndag 17. september, også denne gang på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.

Arbeidstittel for årets konferanse er: Det offentlige som ressurs for det frivillige – det frivillige som ressurs for det offentlige.

Hold av datoene. Detaljprogram følger etter hvert.Oppsummering fra lokMR konferanse 2016: Det lokale musikkrådet og forholdet til kommunen

Årets konferanse for lokale musikkråd ble arrangert helga 23. - 25. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.
Dialog og muligheter - ønsker og forventninger – nytte og behov.

Oppsummering fra lokMR konferanse 2016: Det lokale musikkrådet og forholdet til kommunen - les hele sakenNy kortinfo

I serien med kortinfoer for lokale musikkråd foreligger nå nr 7: Tjen penger – bli synlig! Vær synlig – tjen penger! Denne kortinfoen er ment å inspirere det lokale musikkrådet til oppfinnsomhet når det gjelder arenaer for både å bli sett og å ha økonomisk utbytte av å synes.

Ny kortinfo - les hele sakenNye kortinfoer for lokale musikkråd

I serien med kortinfoer for lokale musikkråd, dvs en liten folder med oversiktlig info på to midtsider, foreligger to nye: Nr 2 Lokalt musikkråd – et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter, og nr 8 Akustikk – med og motspiller. Som de øvrige er disse tilgjengelig her: www.musikk.no/lokmr/om-og-for/kortinfo/Enklere og bedre hverdag for det lokale musikklivet

Et av våre innspill i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2015 går på at kommunen må bidra til å gi det lokale musikklivet en enklere og bedre hverdag. Som støttedokument for dette initiativet har vi utarbeidet en kortinfo som viser til mange forskjellige måter kommunen kan bidra på. Finnes det ikke penger, så kan kommunen i det minste by på gratis (øve)lokaler, diverse tjenester, enkle rutiner osv.

Kortinfoen finner du herRegion Nord-konferansen, 7. - 9. november, er avlyst

På grunn av liten påmelding er dessverre Region Nord-konferansen for lokale musikkråd avlyst.

Region Øst-konferansen går imidlertid som planlagt.Kommune- og fylkestingsvalget 2015

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har utarbeidet innspill til både kommune- og fylkespartiene i forbindelse med valgkampen til kommune- og fylkestingsvalget i 2015. På vegne av både egne medlemsorganisasjoner og med støtte fra andre fokuserer vi på gode lokaler til musikkformål, bedre og enklere hverdag for det lokale musikklivet, og økt regionalt samarbeid med det offentlige. Formålet er å gi noen av musikklivets viktigste behov en plass i valgkampen. Vi fikk mye god respons på et tilsvarende initiativ ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - les hele sakenLandskonferanse 2014 = To regionkonferanser, begge til sjøs!

Som tidligere meldt erstattes landskonferansen for lokale musikkråd i 2014 av to regionale konferanser. Begge arrangeres om bord i båt, begge åpner for deltakelse fra andre landsdeler, og begge åpner også for deltakelse fra kulturnettverk, kommuner og andre lokale kulturaktører. Noen temaer er felles for begge konferansene, og noen er særskilte.

Landskonferanse 2014 = To regionkonferanser, begge til sjøs! - les hele sakenRegionkonferanser for lokale musikkråd høsten 2014

I 2014 erstattes landskonferansen for lokale musikkråd av to regionale konferanser, Region Øst (10. – 12. oktober) og Region Nord (7. – 9. november). Begge konferansene åpner for deltakelse fra andre landsdeler. Andre lokale kulturaktører enn lokale musikkråd er også velkommen (kulturråd/kulturnettverk, kommuner mm).

Regionkonferanser for lokale musikkråd høsten 2014 - les hele sakenStandard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert!

På vegne av Norges kommuner mottok ordfører i Rælingen kommune, Øivind Sand, den nye standarden for akustiske kriterier for musikkrom under lanseringen i Marikollen kultursal i dag.

Standard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert! - les hele sakenLansering 9. april: Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.

Lansering 9. april: Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler - les hele saken