Valg 2013

Kulturlokaler og frivillighetens rammebetingelser

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har initiert et felles valgkamputspill ifb valgkampen til Stortingsvalget høsten 2013. Fokuset på lokaler videreføres fra kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Dessuten løfter vi fram behovet for stabilitet i frivillighetens øvrige rammevilkår.

Vi har spredd budskapet gjennom både partisøylene og musikkorganisasjonssystemet, men trykk på samme temaer fra mange kanter vil styrke saken. Og temaene er selvsagt også relevante overfor kommunene i forbindelse med deres lokale prioriteringer.

Nedenfor finner du dokumenter som du kan klippe fra hvis du vil utforme egne innspill.

/share/mime/48/pdf.png Lobbyråd
(6-lobbyrad.pdf, 38kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustikk i rom
(_akustikk-i-rom-artikkel.pdf, 358kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill til partiene (sendt PDF)
(innspill-valg-2013.pdf, 299kB)