Konferanse 2008

07.10.2014 09:52 Skrevet av

Verdens første landskonferanse for lokale musikkråd ble holdt på Hurdalsjøen hotell helga 31. oktober - 2. november. Representanter fra Mandal i sør til Sørreisa i nord kom sammen til en inspirerende og nyttig helg.

Programmet åpnet med et kulturinnslag fra Akershus - Leif Lillejordet spilte en lokal folketone fra Akershus, og satte forsamlingen i god konferanse-stemning på fredags ettermiddag.

En inspirert styreleder Terje Adde fra Norsk musikkråd satte forsamlingen i god stemning, før Arne Fagerlie (som er den som arbeider med lokale idrettsråd i Norges idrettsforbund) holdt et meget nyttig og interessant foredrag om idrettens lokale rådsarbeid. Mye av det som Arne Fagerlie tok opp ble grundig diskutert under middagen og seinere i løpet av konferansen, og det var inspirerende å høre hvordan idretten gjør det - mange gode og konkrete tips og råd fikk vi også med på veien.

Diskusjonene gikk livlig ut over fredagskvelden, alle var interessert i å høre hva som ble gjort andre steder. Slike uformelle samtaler var en viktig del av konferansen og det er liten tvil om at det ble utvekslet mange gode ideer og råd fra det ene lokale musikkrådet til det andre gjennom hele konferansen.

Lørdag startet Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd med en grundig gjennomgang av arbeidet i de lokale musikkråd, og presenterte et konkret forslag til handlingsplan-arbeid med tilhørende arbeidsplan for det enkelte lokale musikkråd. Etter en interessant gjennomgang av kulturloven, først om prosessen og abeidet med loven av tidligere stortingsrepresentant og styreleder i Norsk musikkråd Theo Koritzinski, og deretter om det lokale arbeidet med loven, ved kultursjef Øyvind Pedersen - var det gruppearbeid. Diskusjonen gikk livlig, og det var bare så vidt forsamlingen hadde lyst til å komme tilbake til plenumsalen etter gruppediskusjonen.

Men når man endelig hadde samlet seg igjen var det tid for konferansQuiz. Kjell Marstein fra Akershus musikkråd hadde laget en variert og spennende musikk-quiz der de fleste spørsmålene var forholdsvis enkle for noen, men det var også både overraskende spørsmål og forskjellig musikkstiler som ble tatt opp, slik at det vise seg å bli en god spredning når svarene skulle telles opp. (PS: Vinner av quizen ble Erlend Rasmussen, som dermed vinner æren av å komponere neste konferansequiz.)

Deretter var tiden kommet til det lokale perspektivet på idrettsarbeidet. Ulrik Opdal fra Molde Idrettsråd er en av idrettens sentrale lokale forkjempere. Med både humor og vektige agumenter ble deltakerne loset gjennom idrettsrådsarbeidet sett fra en lokal tillitsvalgts side. Mye av arbeidsmetodene og målsettingene er like for lokalt idrettsarbeid og lokalt musikkrådsarbeid, og Ulrik klarte på en meget god måte presentere dette arbeidet.

Søndagen startet Jon G. Olsen med en gjennomgang av mye av det materiellet som fins for lokale musikkråd, grafisk profil, mal for nettsider, akustikk-materiale, hefter, mønstervedtekter, konsertkalendersystemer og mye, mye mer - en konkret gjennomgang av noe av det materiellet som ligger klart for lokale musikkråd. Noe av dette skal videre bearbeides og legges etter hvert tilgjengelig på nettstedet for de lokale musikrådene (www.musikk.no/lokmr).

Den siste bolken var viet spørsmålet om musikkråd, kulturråd, kulturnettverk eller hva nå dette lokale rådet skal hete. Trond Eklund Johansen fra Hedmark musikkråd hadde en interessant innledning, med den hovedkonklusjon at dette må hvert råd finne ut av selv - foredraget var en god hjelp i dette arbeidet for de som var til stede.

Etter konferansen var det en del som besøkte "Det plutselige øvingslokalet" som Akershus musikkråd har på Jessheim.

De umiddelbare tilbakemeldingene på konferansen var meget gode - dette var tydeligvis noe deltakerne satte pris på om som ble oppfattet som nyttig. Konferanseevalueringen viste at deltakerne var meget fornøyde, at stemningen på konferansen hele tiden var god og at dette var noe som måtte gjentas. Nytteverdien ble ansett å være meget stor, og arrangørene ble sterkt oppfordret til å jobbe videre langs de linjene som ble presentert på konferansen, og atopfølgingsarbeide overfor lokale musikkkråd bør prioriteres vesentlig mer både i Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene.

Jon G. Olsen

les mer:


Konferansen på Hamar 2015

Den årlige landskonferansen for lokale musikkråd var i år lagt til Hamar, med start umiddelbart etter Musikkrådets og Studieforbundets landskonferanse om musikklokaler. Over 30 deltakere fra lokale musikkråd over store deler av landet deltok, fikk med seg mange gode foredrag, nyttige gruppearbeid og god inspirasjon til det videre arbeidet i egen kommune.

Konferansen på Hamar 2015 - les hele sakenKonferanse 2014

I 2014 ble landskonferansen erstattet av Akershus musikkråds RegionØst-konferanse for lokale musikkråd. Det ble åpnet for deltakelse fra hele landet.

Konferanse 2014 - les hele saken

Konferanse 2012

Fulltegnet konferanse om samarbeid i musikklivet

Konferanse 2012 - les hele sakenKonferanse 2010

Foredrag, referater og oppsummeringer fra landskonferansen for lokale musikkråd

Konferanse 2010 - les hele saken