Frivillig arbeid - betydning for nærmiljø og helse

21.01.2014 12:37 Skrevet av

Fredagens hovedforedrag var ved Svein Neerland, Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylke

Svein Neerland holdt et inspirerende og tankevekkende fordrag om fellesskap, klokskap, lokalt engasjement, kulturlivet og livet generelt. Og fivillighetens betydning for det enkelte individ. Og herunder betydningen for den enkeltes helse

Hva er helse? Helse er evnen til å mestre hverdagens krav - og her er det helt utvilsomt at det frivillige bidrar på en positiv måte. Få andre ting har så store muligheter til å skape begeistring og drømmer. Begeistring og drømmer er mye av det vi lever for - og musikken skaper glede, begeistring og gir oss alle et livsinnhold som for alle er viktig. Mange har en stor del av sitt livsinnhold definert i sin kulturdeltakelse og kulturopplevelse. Kultur skaperr samhørighet. Forhold som helt klart fremmer livsinnhold og livs glede. Kunnskapsdimensjonen er viktig - gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, i styrer og verv - gjennom mestring og opplevelsen av å få til det man prøver. Vi vet at det er tett sammenheng mellom kunnskap og helse. De som har kunnskap - har bedre helse enn de som ikke har kunnskap

Et annet punkt er det rent kjemiske. I Sverige har de mplt endorfiner ved korøvelser, og det er helt fysisk bevist at kulturdeltakelse (korøvelse) øker utskililingen av endorfiner - og dette har i tillegg til gleden av å være med en ren fysisk/biologisk virkning.

KULTUR SKAPER HELSE.

Alle har en drøm - OM Å BLI SETT. Ellers er drømmene forskjellige og har forskjellig innhold - men uansett er frykten for å bli oversett noe de fleste har. Vi ønsker å bli sett. Dette er det viktig å være klar over i kulturlivet og i det frivillige også. Samtidig inneholder det frivillige kulturlivet også utrolige gode muligheter til nettopp dette.

Svein stilte to av de grunnleggende spørsmålene:

* Hva gjorde at du begynte i et frivillig lag?
* Hva gjorde at du fortsatte

Her ligger det grunnlag for en forventningskonflikt: Mellom de forskjellige svarene på dette. "Treffe venner" - "Jeg vil bli best / bli beundret" - "Jeg liker både korps og håndball" - "Tjene penger" - "Komme bort hjemmefra" - "Korpset er mamma sin greie" - "Spille er morsomt" - "Jeg orker ikke "skole"" - "Jeg vil lære noe nytt" . Og ikke minst mulige forventninger og forventnings-forskjeller mellom medlemmer og styre, evt dirigent. Dette er i og for seg det samme for alle typre frivillige lag og foreninger. Og Svein anbefalte lagene å tenke nøyere gjennom disse spørsmålene, og hvordan laget /lederne møter de forskjellige forvenningene.

Men - det er også sli at knuste håp og utestenging skaper sorgreaksjoner og depresejoner. Det virker vekdig sterkt på alle, ikke minst barn og ungdom, å bli utsatt for utesteging og isolasjon - det fins lite tall på dette for kulturens del, men for idrettens del syns hele 90% av alle 12-åringer at det er gøy å trene. Samtidig synes også like mange (90%) at det er gøy å trene som 18-åringer. Likevel er det et meget stort frafall i alderen 12-18år !! Hvorfor slutter ungdom. Og hva gjør frafallet med ungdommenes helse. Hvordan er denne situasjonen innen musikken - her trengervi tall og musikklivet ble utfordret til å skaffe seg kunnskap og tallmateriale om situasjonen innen det frivillige musikklivet, i første rekke for barn og unge.

Å lykkes er et lederansvar - det er ledelsens ansvar å definere mål, verdier og i forhold til hva man (laget og det enkelte medlem) kkes) skal lykkes.

Til slutt oppsummerte han med de viktigste faktorene for å lykkes med å skape god psylkisk helse.

På vegne av deltakerne - TAKK for et utrolig spennende, viktig, inspirerende og tankevekkende foredrag.


Landskonferanse for lokale musikkråd 2009

Vi gjentar fjorårets suksess, nasjonal landskonferanse for lokale musikkråd.

Landskonferanse for lokale musikkråd 2009 - les hele saken