Landskonferanse for lokale musikkråd 2009

21.01.2014 12:46 Skrevet av

Vi gjentar fjorårets suksess, nasjonal landskonferanse for lokale musikkråd.

Konferansen holdes helgen 23. - 25. oktober, og som i fjor på idylliske Hurdalsjøen kurs og konferansesenter. En betydelig del av årets program er satt av til tre temagrupper: Innflytelse, lokaler til musikkformål og startpakke for nye styremedlemmer. Deltakerne velger selv temagruppe. Meld deg på her


Årets landskonferanse kombinerer en del tid i plenum med 3 parallelle temaer. Temasekvensene varer hver i ca 6 timer og gir god anledning til fordypelse og å sette seg inn i temaets hovedområder. Det blir også god tid til å stille spørsmål, og i dialog med de andre deltakerne på gruppa ta opp egne problemstillinger knyttet ti ltemaet. Årets hovedtemaer er

    NYE TILLITSVALGTE
    i lokale musikkråd. Her tar vi for oss musikklivets organisering både i kommunen, på fylkesplan og på nasjonalt nivå, arbeidsoppgaver og arbeid i det lokale musikkrådet, aktuelle tilskuddsordninger, gode eksempler fra andre musikkråd , finansierng av musikkrådet i kommunen mm. her blir det også god anledning ti å stille de "dumme spørsmålene" man alltid sitter med, og som vanligvis mange andre også lurer på. Vi komer innom mange aktuelle temaer, kulturlov, frivilighetspolitikk, jus, lover og regler, økonomi, og praktisk arbeid. Vi tar også for oss litt av de hjelpemidlene som finnes for lokale musikkråd, herunder nettside, opprettelse av nettsted for lmusikkrådet, og annet som fylkesmusikkrådene kan hjelpe de lokale musikkrådene med.
    Dette temaet passer for nye tillitsvalgte, eller forholdsvis ferske styremedlemmer - eller deltakere som ønsker å lære om musikkrådene i kommunene generelt, treffe folk fra andre musikkråd og ellers få litt oversikt over musikklivets organisering og arbeid på alle nivåer.
    MUSIKKLOKALER
    Et av de viktigste arbeidsfeltene for de fleste musikkrådene er å arbeide for gode musikklokaler til øving og konserter for hele musikklivet i kommunen. Vi går gjennom hele prosessen fra en begynnende registrering til de avsluttende politiske prioriteringene i kommunen. Vi kommer innom både akustikk, forskjeller mellom krav til akustikk fra foskjellige musikksjangre, får demonstrasjoner i bl.a. akustikkmålinger (flere fylkesmusikkråd kan i løpet av høsten gjennonmføre akustikkmålinger i kommunene), hvordan få hjelp, hvordan med enkle (evt også dyrere og mer avanserte) midler endre de akustiske forholdene. Vi går også gjennom de helt nye akustikk-kravene og standarden som Norsk musikkråd vil fastsettei løpet av høsten 2009.
    Det blir god anledning til å stille spørsmål, send gjerrne inn problemstillinger på forhånd.
    Vi går også nøye gjennom det veiledningsmaterialet som Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har utgitt til bruk for de lokale musikkrådene.
    INNFLYTELSE
    (lobbyarbeid, politisk påvirkning mm). Det viktigste beslutningene for musikklivet i kommunen gjøres av kommunen. Det er viktig å få innflytelse i kommunens veivalg - ikke minst hvordan de organiserer og gjennomfører planarbeid og evt byggeprosjektersom har betydning for musikklivet. Involvering i slike prosesser oppnås gjennom god samhandling - med både administrasjonen og politikerne i kommunen. Vi ser p åulike måter å oppnå dette på, herunder gode eksempler fra andre musikkråd. Vi kommer også inn på forholdet til den kommunale kulturskolen.

Temaene i plenum blir knyttet til FRIVILLIGHET og vi får også i år anledning til å lære av IDRETTENS ARBEID I LOKALE IDRETTSRÅD. Vi håper at samlingen vil gi god inspirasjon, faglig påfyll og diskusjoner og bli både kunnskapsrik og inspirerende.

Fjorårets samling ble av deltakerne evaluert som svært nyttig, og mange av fjorårets deltakere har allerede varslet at de kommer også i år. Vi håper på stor deltakelse, og ønsker velkommen til LANDSKONFERANSE FOR LOKALE MUSIKKRÅD 2009.

Les mer om Konferanse 2009 her .
Frivillig arbeid - betydning for nærmiljø og helse

Fredagens hovedforedrag var ved Svein Neerland, Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylke

Frivillig arbeid - betydning for nærmiljø og helse - les hele saken