Kommunevalget 2011 - Finn-Ero Bustadmo

23.01.2014 13:55 Skrevet av

Hva skjer om en frustrende kommunal kulturpolitikk føres? Jo, et sovende musikkråd VÅKNER!!


Tekst: Finn-Ero Bustadmo, kommunestyremedlem i Harstad og leder i Harstad musikkråd.

Harstad musikkråd lå nede i 10 år, ble reetablert i 2008, styret ble sammensatt av resurspersoner fra kor, korps, læreinstitusjon og bandmiljø. Nytt er at vi ønsker å få med viseverftet som nylig er etablert. ( en idè kan være at en av musikkrådets styremedlemmer skal være fra det politiske miljø)

Det nye styret konstituerte oss, sendte ut pressemelding og direkte brev til kommunale avdelinger og admin, lag og foreninger etc… Vårt mandat:

    Kulturelt samarbeids og interesseorgan for lag og foreninger.
    Stimulere til økt aktivitet og samhold i musikkmiljøet
    Være høringsinstans for kultur og musikkspørsmål
    Være aktivt med i debatten om byutvikling
    Engasjere seg i saker som har med musikkformidling og arenabygging i kommunen.

Det var stille og har vært stille siden da, ingen har spurt om råd, ingen har bedt om hjelp, er Harstad musikkråd overflødig?

Vi tok en beslutning i styret: Vi skal sette dagsorden hva angår kulturspørsmål i kommunen, vi velger oss noen konkrete områder, prosjekter og saker som vi mener er viktig for musikkutøvelse i kommunen. Vi skal inn i alle politiske partier og deres prosesser som legger føringer i fremtidsperspektivet.

Som lokalpolitiker ble jeg kjent med en helt ny verden, den politiske virkelighet var en helt annen enn det jeg var vant med, prosesser og tidsperspektiv er betydelig lengre og seinere enn jeg tidligere har sett. Disse erfaringene tok vi med oss inn i strategiarbeidet for styret.

Smørbrødliste på konkrete saker som skulle jobbes med i prioritert rekkefølge:

    Takt & tone-prosjektet (hører mer om det i morgen)
    Musikkbingeprosjektet ( er etblert, selvfinasierende, brukes av 12-14 band i alderen 10-19)
    Påvirke rammebetingelsene for det lokale musikklivet (politisk påvirkning, retningslinjer)
    Etablere en massemønstring , reetablere musikkens dag ( fest d`la music første lørdag i juni)
Drive kompetansehevende seminarer ( medie seminar , hvordan få medieoppmerksomhet)

Dagens tema: Kommunevalget 2011 og lokalt musikkråd.

Skaff oversikt over viktige saker, behov og ønsker fra et bredt miljø, bearbeid disse sett sammen en prioritert smørbrødliste.

Fremskaff det som er av oppvekst, kultur og utviklingsplaner for kommunen, de fleste/alle kommuner har slike planer, dersom ikke bør musikkrådet etterlyse slike. Disse planene rulleres, hvert 4 år i Harstad. Finn prosjekter, føringer, prioriteringer i disse og evaluer de.

Lag en oversikt/organisasjonskart over administrasjonen i kommunen som har med kulturspørsmål å gjøre, for eksempel. Kultursjef, kulturkoordinater, kulturrådgiver, DKS kontakt, UKM ansvarlig, kulturskoleleder, (alle som har med kultur/musikk å gjøre i kommunen)

Lag en oversikt over de som sitter i kommunestyret og politiske utvalg, er det noen der som er aktiv utøvende, spesielt interessert, er engasjert på frivillig basis i kulturlivet? ( ikke undervurder tilknytning gjennom ektefelle, barn, barnebarn og andre forhold) finkjemm partienes listekandidater/ let etter kultur folk.

Ta kontakt med lokallagene til alle partier, be om forrige/denne periodes lokalpartiprogram, se om det er noen partier som har fanget opp behov, saker som dere har avdekket et behov for.

Sett opp et felles innspill til alle partiene, send dette til programutvalget, få navn på alle i programutvalgene å se om det er noen der som du kjenner, eller har noen relasjoner til, bruk evt. Disse til å følge opp /fronte innspillene.

I utgangspunktet skal vi komme med behovsbaserte innspill, så får partiene selv velge hvilken politikk de skal ty til for å løse behovene/oppgaven, det er som kjent målet og ikke midlet vi fronter.

Lokalpartiprogrammene for 2011-2015 er i støpeskjea i disse dager, har det lokale musikkråd en sak som de mener er viktig å forankre i det politiske miljø er det kun tiden og veien igjen .

En politikers bibel er sakens forankring i partiprogram, kommunale sektorplaner, virksomhetsplan og vedtak fra utvalg, kommunestyre og formannskap. Der ligger makta.


Plan og bygningsloven - Arild Axelsen


Verdens eldste lov hadde et straffeansvar som kunne lede til døden.

Plan og bygningsloven - Arild Axelsen - les hele sakenLars Tefre Baade - Lokalt musikkråd som konsertarrangør

Lars Tefre Baade fra Norsk Rockeforbund holdt et helt "kongeforedrag". Lars presenterte den helt ferske versjonen av arrangørhåndboka "Feite forestillinger" med fokus på området sikkerhet ved konsertarrangement.
Her kan du laste ned foredraget til Lars:
application/vnd.ms-powerpointLars Tefre Baade: Konsertarrangering (22,5mB)

Lars Tefre Baade - Lokalt musikkråd som konsertarrangør - les hele sakenMagnar Bergo - Kulturløftet 2.0 i kommunene - og om politisk arbeid for kultur

Magnar Bergo, tidligere stortingspolitiker og en av hovedarkitektene bak det første Kulturløftet, er nå generalsekretær i Norsk musikkråd. Han tok forsamlingen med på en spennende reise inn i korridorene bak og historien bak kulturløftet - og hvordan erfaringene med dette kan inspirere også lokalt.

Magnar Bergo - Kulturløftet 2.0 i kommunene - og om politisk arbeid for kultur - les hele sakenOlaf Aagedal - Kulturens betydning for lokalsamfunnet

Olaf Aagedal har bl.a. skrevet den etterhvert vel siterte kronikken "10 teser om lokalt kulturliv", og er en av medforfatterne av boka "Lokalt kulturliv i endring" (kan lastes ned fra nettstedet til Norsk kulturråd).

Olaf Aagedal - Kulturens betydning for lokalsamfunnet - les hele saken