Magnar Bergo - Kulturløftet 2.0 i kommunene - og om politisk arbeid for kultur

21.01.2014 11:30 Skrevet av

Magnar Bergo, tidligere stortingspolitiker og en av hovedarkitektene bak det første Kulturløftet, er nå generalsekretær i Norsk musikkråd. Han tok forsamlingen med på en spennende reise inn i korridorene bak og historien bak kulturløftet - og hvordan erfaringene med dette kan inspirere også lokalt.

Magnar startet opp med å ta oss litt gjennom kulturløftet og starten, og hva dette har betydd for kulturlivet rundt om i landet. Kulturløftet - mye av det viktige her er den meget gode timingen dette utspillet fikk. Ikke minst koblingen til at kulturløftet ble laget av en mindretallskonstellasjon - som kort tid etterpå kom i regjeringsposisjon - og som dermed bandt regjeringen i fireårsperioden. Hovedtrekkene ble - uansett hvordan man ser på det - en økning av pengene til kultur. Og med større økonomiske rammer blir det i realiteten mer til alle - selv om selvsagt ikke alle er fornøyd. "Det er ikke til å komme unna", sier Bergo, "at det har kommet mye mer penger til kultursektoren de siste årene. Og det har kulturlivet og publikum fått nytte av."

Mye av kulturløftet - som andre gode politiske initiativ på kulturpolitikkområdet - kommer av godt arbeid, god timing, gode allianser og en stor porsjon entusiasme. Uten alle disse faktorene når man ikke fram. Og hvis man skal trekke fram ett enkelt element - er TIMING kanskje det aller viktigste.

Kulturløftet 2.0 er en naturlig videreføring av kulturløftet 1. Ikke egentlig noe nytt, men en god og naturlig videreføring. Fortsatt fokus på 1% av statsbudsjettet til kultur er i og for seg bærebjelken - det er her de økonomiske rammene til fortsatt satsing sikres. Uten dette målet i sikte blir det ikke penger til å oppfylle de andre - mer konkrete punktene.

Han gikk deretter gjennom Kulturløftet 2.0 sine 17 punkter, og krydret dette med egne og interessante kommentarer, også relatert til kulturløftet 1 og dets 15 punkter. Spesielt punkt 15 er relevant for "oss" - med både fokus på arenaer ("hus for kultur", "kulturhus") og kulturlovens forpliktelser, og påpeking av mindre byråkrati og mer penger til aktivitet.

Kulturloven inngår også i dagens satsing på kultur. Loven er et slags kompromiss, en skjør skapning. Men den er likevel viktig nok - han anbefalte alle å gå inn på NOKUs nettsted og se på det som der står om kulturloven (NOKU er kommunenes kultursektors fellesorganisasjon - www.noku.no). Her står det mye nyttig om praktisk bruk av kulturloven. Han anbefalte forsamlingen å "lære seg kulturloven og bruke den aktivt". Ikke minst tvinger kulturloven kommunene og fylkeskommunene til å konkretisere eget ansvar på kulturfeltet, slik at de i ettertid kan stilles til ansvar for å gjennomføre det de har påtatt seg ansvar for. Og også å synliggjøre det kommunen har valgt ikke å ta ansvar for. Dette kan dere ta fatt i - og bidra i. Det lokale musikkrådet er viktig i kommunens kulturliv og i høyeste grad meningsberettiget i utformingen av kommunens kulturliv.

Problemet med "kulturløftet i kommunene" er at kulturløftet er et statlig løfte, mens ute i kommunene er kulturlivet et kommunalt ansvar. Og staten kan ikke øremerke tilskudd til kommunene når det gjelder kulturbevilgninger. Derfor blir det vanskelig å snakke om "kulturløftet 2 i kommunen" - kommunen må SELV definere sitt eget kulturløft.

På spørsmål fra salen kommenterte han manglene på gode kulturlokaler og hus for kultur og arenaer. Han sa at dette nå kommer til å bli en av Norsk musikkråds største satsinger framover, og at vi er kommet i gang med dette nå. Han sa at det han syns er verst er forskjellsbehandlingen mellom idrettsliv og kulturliv. Dette må man gjøre noe med. Salen fortsatte med kommentarer og spørsmål om lokaler, arenaer osv. Diskusjonen i forlengelsen av Magnars innlegg viste tydelig at forsamlingen har dette som fokus, og Norsk musikkråd har tydelig en viktig jobb videre her å gjøre.


Kommunevalget 2011 - Finn-Ero Bustadmo

Hva skjer om en frustrende kommunal kulturpolitikk føres? Jo, et sovende musikkråd VÅKNER!!

Kommunevalget 2011 - Finn-Ero Bustadmo - les hele sakenPlan og bygningsloven - Arild Axelsen


Verdens eldste lov hadde et straffeansvar som kunne lede til døden.

Plan og bygningsloven - Arild Axelsen - les hele sakenLars Tefre Baade - Lokalt musikkråd som konsertarrangør

Lars Tefre Baade fra Norsk Rockeforbund holdt et helt "kongeforedrag". Lars presenterte den helt ferske versjonen av arrangørhåndboka "Feite forestillinger" med fokus på området sikkerhet ved konsertarrangement.
Her kan du laste ned foredraget til Lars:
application/vnd.ms-powerpointLars Tefre Baade: Konsertarrangering (22,5mB)

Lars Tefre Baade - Lokalt musikkråd som konsertarrangør - les hele sakenOlaf Aagedal - Kulturens betydning for lokalsamfunnet

Olaf Aagedal har bl.a. skrevet den etterhvert vel siterte kronikken "10 teser om lokalt kulturliv", og er en av medforfatterne av boka "Lokalt kulturliv i endring" (kan lastes ned fra nettstedet til Norsk kulturråd).

Olaf Aagedal - Kulturens betydning for lokalsamfunnet - les hele saken