Plan og bygningsloven - Arild Axelsen

21.01.2014 12:20 Skrevet av


Verdens eldste lov hadde et straffeansvar som kunne lede til døden.

Plan og bygningsloven har sitt opphav fra Hellas og er en av verdens eldste lover. Byggherren hadde den gangen ansvaret om huset raset sammen og kunne da straffes med døden. I Norge gjorde loven seg tidlig gjeldene i forhold til brann. Ettersom materialet i datidens bygninger var i tre var risikoen for brann meget høy og man hadde derfor regler for avstand mellom bygninger og senere krav om brannmur. Bygningsloven kom i 1965 for hele landet og i 1985 fikk Norge plan- og bygningsloven med krav om at kommunene skulle ha en arealplan og en samfunnsdel. 2009 ble denne endret slik at det også skal være en handlingsplan til samfunnsdelen. Dette er interessant for det er her musikkrådene kan fremme sine forslag. Samfunnsdelen er mer konkret enn kulturloven da den revideres vært 4. år og må følges opp med handlingsplanen. Oppfordring til lokale musikkråd, meld inn ønsker i planstrategien og når samfunnsdelen startes, skriv gjerne selv hva som bør stå i samfunnsdelen, vær aktiv i høringsperioden.
application/vnd.ms-powerpointPlan- og bygningsloven - Arild Axelsen


Kommunevalget 2011 - Finn-Ero Bustadmo

Hva skjer om en frustrende kommunal kulturpolitikk føres? Jo, et sovende musikkråd VÅKNER!!

Kommunevalget 2011 - Finn-Ero Bustadmo - les hele sakenLars Tefre Baade - Lokalt musikkråd som konsertarrangør

Lars Tefre Baade fra Norsk Rockeforbund holdt et helt "kongeforedrag". Lars presenterte den helt ferske versjonen av arrangørhåndboka "Feite forestillinger" med fokus på området sikkerhet ved konsertarrangement.
Her kan du laste ned foredraget til Lars:
application/vnd.ms-powerpointLars Tefre Baade: Konsertarrangering (22,5mB)

Lars Tefre Baade - Lokalt musikkråd som konsertarrangør - les hele sakenMagnar Bergo - Kulturløftet 2.0 i kommunene - og om politisk arbeid for kultur

Magnar Bergo, tidligere stortingspolitiker og en av hovedarkitektene bak det første Kulturløftet, er nå generalsekretær i Norsk musikkråd. Han tok forsamlingen med på en spennende reise inn i korridorene bak og historien bak kulturløftet - og hvordan erfaringene med dette kan inspirere også lokalt.

Magnar Bergo - Kulturløftet 2.0 i kommunene - og om politisk arbeid for kultur - les hele sakenOlaf Aagedal - Kulturens betydning for lokalsamfunnet

Olaf Aagedal har bl.a. skrevet den etterhvert vel siterte kronikken "10 teser om lokalt kulturliv", og er en av medforfatterne av boka "Lokalt kulturliv i endring" (kan lastes ned fra nettstedet til Norsk kulturråd).

Olaf Aagedal - Kulturens betydning for lokalsamfunnet - les hele saken