Hvordan etablere og bestille et nettsted for et lokalt musikkråd

28.11.2014 13:54 Skrevet av

For å etablere et nettsted tar dere kontakt med fylkesmusikkrådet der dere får hjelp og bistand til det videre arbeidet.

Dere bestiller gjennom å sende en e-post til fylkesmusikkrådet, som videresender denne til driftsstyret for musikk.no. Det tar normalt ca en ukes tid fra bestillingen er sendt til dere mottar brukernavn og passord. Har dere ikke fått brukerveiledning før får dere den da, eller dere kan laste den ned fra sidene våre, http://www.musikk.no/lokmr/redskapsbu/grafisk-pr/nettsider-/ - nederst på siden.

Dere får et standard utseende som alle lokale musikkråd har, og en delvis etablert side, http://www.musikk.no/xxxMR/ som dere arbeider videre med. Og så er dere i gang !

For videre hjelp og spørsmål, ta først kontakt med fylkesmusikkrådet som hjelper dere videre med arbeidet.


Nettsider for lokale musikkråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund kan tilby lokale musikkråd å bruke samme system som oss til å lage nettsider - under musikk.no.

Nettsider for lokale musikkråd - les hele saken