Nettsider for lokale musikkråd

03.02.2017 14:13 Skrevet av

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund kan tilby lokale musikkråd å bruke samme system som oss til å lage nettsider - under musikk.no.


Dette er også samme system som fylkesmusikkrådene og en del medlemsorganisasjoner bruker. De lokale musikkrådene kan også få e-postadresse (kommunenavn@musikk.no) gjennom fellessystemet.

Vi har laget en standard mal for nettsider for lokale musikkråd, på formen www.musikk.no/kommunenavn. For at man skal kunne komme i gang forholdsvis raskt er det laget en mal med de vanligste valgene - dette kan man selvsagt endre og utvide så mye man har lyst til.

Siden fylkesmusikkrådene bruker det samme systemet er det enkelt å få hjelp derfra. Hvis flere musikkråd i samme område bruker systemet kan det arrangere lokale kurs/samlinger. Man slipper også å være avhengig av en enkelt person, når nettredaktøren slutter er det alltid mulig å få hjelp fra fylkesmusikkrådet til opplæring av nestemann.

Dersom dere er interessert - ta kontakt med fylkesmusikkrådet.

/share/mime/48/pdf.png Brukerveiledning for opprettelse av nyhetsbrev
(veiledning_nyhetsbrev.pdf, 73kB)

/share/mime/48/pdf.png Brukerveiledning for redigering av nettsider
(veiledning_jobbeiecholokmr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nettsider for lokale musikkråd
(musikkno-tilbud-lokmr-2008.pdf, 37kB)


Hvordan etablere og bestille et nettsted for et lokalt musikkråd

For å etablere et nettsted tar dere kontakt med fylkesmusikkrådet der dere får hjelp og bistand til det videre arbeidet.

Hvordan etablere og bestille et nettsted for et lokalt musikkråd - les hele saken