Her har vi samlet en del dokumenter/småskrift/hefter som er laget av andre og som kan være nyttige for lokale musikkråd.

 

MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

I styremøter 5. februar 2014 vedtok styrene i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd nye mønstervedtekter for både våre felles fylkesledd og lokalledd. Mønstervedtektene er en oppfølging av vedtatte endringer i vedtektene til både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd på landsmøtene våren 2013.

Veileder for påvirkning av kommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge har utviklet en større ressurspakke for lokalt påvirkningsarbeid.