KS-veileder - "Når én pluss én blir mer enn to"

11.04.2014 13:03 Skrevet av

Kommunenens sentralforbund gav i mars 2009 ut en veilderer for samarbeid mellom kommune og idrettsråd. Mye av det som står i denne veilederen er direkte relevant til kommunens forhold til det lokale musikkrådet. Vi anbefaler alle lokale musikkråd å gå gjennom denne veilederen.


MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

I styremøter 5. februar 2014 vedtok styrene i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd nye mønstervedtekter for både våre felles fylkesledd og lokalledd. Mønstervedtektene er en oppfølging av vedtatte endringer i vedtektene til både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd på landsmøtene våren 2013.

MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD - les hele saken