KS-veileder: "Sammen om det gode liv"

23.01.2014 10:14 Skrevet av


KS gav for et par år siden ut en veileder for å "stimulere til dialog mellom kommunen og frivillige". Heftet beskriver frivillig sektor, betydningen av frivillighet for lokalsamfunnet og konkrete tips til hvordan samarbeidet kan gjennomføres. Denne kan med fordel brukes som verktøy i arbeidet for å oppnå bedre dialog med kommunen.
application/pdfKS-veileder: Sammen om det gode liv

/share/mime/48/pdf.png Sammen om det gode liv
(sammenomdetgodeliv.pdf, 162kB)


MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

I styremøter 5. februar 2014 vedtok styrene i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd nye mønstervedtekter for både våre felles fylkesledd og lokalledd. Mønstervedtektene er en oppfølging av vedtatte endringer i vedtektene til både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd på landsmøtene våren 2013.

MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD - les hele saken