NOKU/KS: "Kulturlova"

11.04.2014 15:16 Skrevet av


Norsk kulturforum (NOKU) har utgitt to hefter (på oppdrag fra KS).

KULTURLOVA: Tar for seg selve loven, litt om forarbeidet og utdyping av noen av paragrafene. Fin å bruke for å komme inn i tenkningen bak loven, og har gode argumenter som kan brukes i arbeidet opp mot lokale politikere og kommuneadministrasjonen.

KULTURPOLITIKK FOR FRAMTIDA: Denne er et inspirasjonsdokument for lokalt kulturpolitisk arbeid.

Begge kan lastes ned her...

NB Dokumentene har mange bilder, og kan dermed ta litt tid å laste ned.


MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

I styremøter 5. februar 2014 vedtok styrene i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd nye mønstervedtekter for både våre felles fylkesledd og lokalledd. Mønstervedtektene er en oppfølging av vedtatte endringer i vedtektene til både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd på landsmøtene våren 2013.

MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD - les hele saken