Plattform for samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige

23.01.2014 10:17 Skrevet av


Frivillighet Norge og KS (Kommunenens sentralforbund) har forhandlet fram en plattform for samarbeidet mellom kommunesektoren og frivilligheten (lag, organisasjoner). Den vil være en rettesnor for kommunene i sitt arbeid med frivilligheten, og gir grunnlag for å utvikle samarbeidet i tida som kommer.

Lenker:

Pressemelding
application/pdfPlattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor

/share/mime/48/pdf.png Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor
(samarbeidsplattformfrivillighetnorgeogks-masterversjon.pdf, 203kB)


MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

I styremøter 5. februar 2014 vedtok styrene i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd nye mønstervedtekter for både våre felles fylkesledd og lokalledd. Mønstervedtektene er en oppfølging av vedtatte endringer i vedtektene til både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd på landsmøtene våren 2013.

MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD - les hele saken