Samarbeid med kulturskolen

23.09.2016 19:52 Skrevet av

Kulturskolen skal i følge Kulturskolerådets forslag til forskrift for skoleslaget, være:1. Kulturskolens formål, innhold og utforming

--
Kulturskolen skal videreutvikles som lokalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og det frivillige kulturliv.

Det ligger i dette at et samarbeid mellom frivillige lag/organisasjoner og kulturskolen må utvikles i tråd med lokale behov. Særlig på mindre steder, vil dette være avgjørende for å få tak i ressurspersoner til dirigenter og instruktører.

På nettstedet http://www.kulturskoleradet.no finnes det mye informasjon, som adresser og diverse grunnlagsdokumenter.

Dette kan være nyttig informasjon å ha i bakhånd når samarbeidsformer med den lokale kulturskolen skal diskuteres/utformes.

For alle som er opptatt av tjenestekjøp (dirigent/instruktør) fra kulturskolene, anbefaler vi Dirigentlønnsundersøkelse 2009.