Starte eller drive forening

Det er mange spørsmål som reiser seg både i etablerings- og driftsfasen for styremedlemmer i lag/foreninger.

Formelle saker ift økonomi og tilskuddsordninger, håndtering av arbeids- og rollefordeling mellom styre og medlemmer og ikke minst, det å være arbeidsgiver.

Frivillighet Norge har lagd en god veileder til det som finnes på nettet - "Ut av startgropa!".

Hva motiverer oss?

Nedenfor er et innlegg fra Helge Tryggeseth - leder av Gran musikkråd - les og bli inspirert! Bruk det gjerne som grunnlag for et innlegg lokalt.

/share/mime/48/pdf.png lykkeregnskap
(lykkeregnskap.pdf, 27kB)

MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

I styremøter 5. februar 2014 vedtok styrene i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd nye mønstervedtekter for både våre felles fylkesledd og lokalledd. Mønstervedtektene er en oppfølging av vedtatte endringer i vedtektene til både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd på landsmøtene våren 2013.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

Valgkomiteen er et viktig redskap i arbeidet med å sikre at musikkrådet har et velfungerende styre. Valgkomiteen bør sørge for at styret er representativt, dvs har god fordeling på sjanger, kjønn, alder og (i større kommuner og interkommunale musikkråd) geografi. Ideelt sett bør styret være sammensatt av personer med forskjellig bakgrunn.