INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

19.05.2015 15:06 Skrevet av

Valgkomiteen er et viktig redskap i arbeidet med å sikre at musikkrådet har et velfungerende styre. Valgkomiteen bør sørge for at styret er representativt, dvs har god fordeling på sjanger, kjønn, alder og (i større kommuner og interkommunale musikkråd) geografi. Ideelt sett bør styret være sammensatt av personer med forskjellig bakgrunn. 

 

Du finner flere tips til valgkomiteens arbeid i Ski musikkråds instruks til sin valgkomite:

/share/mime/48/msword.png Valgkomiteens instruks - SKi musikkråd
(smr-instruks-valgkomite.doc, 295kB)


MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

I styremøter 5. februar 2014 vedtok styrene i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd nye mønstervedtekter for både våre felles fylkesledd og lokalledd. Mønstervedtektene er en oppfølging av vedtatte endringer i vedtektene til både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd på landsmøtene våren 2013.

MØNSTERVEDTEKTER FOR LOKALE MUSIKKRÅD - les hele saken