Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter!

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. For mer informasjon om musikklokaler, er Norsk musikkråds spesialsider om lokaler, www.musikklokaler.no.

På samme måte som idretten trenger gode anlegg trenger musikklivet gode lokaler til øving og til konserter. Ingen lokaler passser til alt, det er viktig å forstå at det er forskjellige akustiske behov for kor, korps og band.

Norsk standard for musikklokaler

Standard Norge har vedtatt en nasjonal standard for musikklokaler, "NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål". Denne skal legges til grunn for nybygg og ved forbedring av de akustiske forholdene i lokaler som brukes til musikk.

Her er målerapportene

Her kan du lese de enkelte målerapportene for de lokalene som er målt i kommunen. Du kan også skrive dem ut enkeltvis.

(Listen er felles for hele fylket, sortert kommunevis)

KLIKK HER

Kontakt oss

Lørenskog musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/lorenskog
E-post: lorenskog@musikk.no

Leder: Marit S. Andersen

VIS KONTAKTSKJEMA