Om oss

Lørenskog musikkråd er en organisasjon for lag i Lørenskog som befatter seg med sang, musikk, dans og drama. På medlemsmøter tas opp saker som berører flere organisasjoner og fremmer samarbeid på tvers av organisasjoner og genre. Lørenskog musikkråd er lokalt organisasjonsledd i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og skal bl.a. arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra.

Av saker vi er engasjert i er:

 • Vi samarbeider med de folkevalgte og kulturetaten om saker til beste for organisasjonene. Til eksempel tilskuddsordninger, leieavtaler, markedsføring og ikke minst gratisprinsippet
 • Lørenskog musikkråd arrangerer hvert år Ungdommens kulturpris i samarbeid med Lørenskog musikk- og kulturskole
 • Lørenskog musikkråd er representert i 17. mai komiteen.
 • Lørenskog musikkråd er represenrtert i Lørenskog musikk- og kulturskoles driftstyre
 • Lørenskog musikkråd deltar i planleggingen av nye Lørenskog hus
 • Lørenskog musikkråd tildeler midler til medlemsorganisasjoner i form av støtte eller underskuddsgaranti
 • Lørenskog musikkråd tildeler midler til arrangement som aktiverer og/eller skolerer unge utøvere
 • Gjennom Akershus musikkråd tilbyr vi kurs relatert til aktivitetene våre

 

Sammendrag fra musikkrådets handlingsprogram og vedtekter:

 • Vi skal være det naturlige bindeleddet mellom kommunen og medlemslagene
 • Vi skal arbeide aktivt for å bedre rammebetingelsene for medlemslagene
 • Vi skal arbeide for at all ei musikkllivet har egnede og gratis øvelokaler
 • Vi skal arbeide for bedre musikkformidling f.eks. i form av god akustikk og rimelig leie av konsertlokalene våre
 • Vi skal arbeide for tilbud om kurs og seminarer til medlemmene
 • Vi skal søke å bedre kommunikasjon og samarbeid mellom medlemslagene
 • Vi skal gjennomføre tiltak for felles markedsføring av musikklivet i kommunen

Kontakt oss

Lørenskog musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/lorenskog
E-post: lorenskog@musikk.no

Leder: Marit S. Andersen

VIS KONTAKTSKJEMA