Invitasjon til høringsseminar i Ulsteinvik

15.11.2013 14:28 Skrevet av

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler.Møre og Romsdal musikkråd, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og Fjordane musikkråd og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høringsseminar for  i Ulsteinvik for aktører i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 11. november 2013. Møtet finner sted i Sjøborg Kulturhus.


Høringsfrist er 20. november 2013. Det er åpent for alle å uttale seg om høringsforslaget.
Få tilgang til høringsforslaget på Standard Norge sin hjemmeside

I tillegg til Standard Norges åpne nasjonale høringsseminar i Oslo 29. oktober, inviteres det til noen regionale presentasjonsmøter i perioden 28. oktober til 11. november. Påmelding og oversikt her.

I den anledning inviterer Møre og Romsdal musikkråd, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og Fjordane musikkråd og Sogn og Fjordane fylkeskommune til høringsseminar i Sjøborg Kulturhus i Ulsteinvik mandag 11. november kl 12 - 16. Forslaget vil bli presentert av representanter for den nasjonale arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget, bl a sivilingeniør og akustiker Bård Støfringsdal fra Cowi Førde.

Fullstendig invitasjon og lenke til påmeldingsskjemaet finner du på bunnen av siden.Påmeldingsfrist er 8. november.

Målgruppe for høringsmøtene er fylkeskommuner og kommuner (som eier de fleste lokalene som brukes til musikkutøvelse), offentlige institusjoner, arkitekter, akustikere og byggebransjen for øvrig, musikklivet og andre kulturaktører, presse og andre interesserte.

Hensikten er å informere om standarden, etablere et godt grunnlag for å kunne gi gode og grundige høringssvar til Standard Norge, samt øke kunnskapen om akustikk som viktig egenskap ved øving, produksjon, undervisning og formidling av musikk.

/share/mime/48/pdf.png Invitasjon til høringsmøte i Ulsteinvik
(invitasjon-ulsteinvik-1111-2013-bokmal.pdf, 547kB)

Kontakt oss

Møre og Romsdal musikkråd
Telefon: 71 28 04 52
E-post: moreogromsdal (a) musikk.no

Nyhetsbrev

Julsundveien 7
Fylkeshuset 6404 Molde

Org.nr: 889 297 492

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART