Nyheter  Mandag 3. desember 2018

VO-frist 1 .januar

Møre og Romsdal musikkråd forvalter Musikkens studieforbunds tilskudd til voksenopplæring i musikk. Vi gir statsstøtte til organisert opplæring i samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.

Opplæringen må gå over minimum 8 timer og være for tre personer eller mer. Deltagerne må være over 14 år.

Søknadsfrister er 1. januar for vårhalvåret og 1. juli for høsten.
Elektronisk registrering gjør du på Musikkens studieforbund sin hjemmeside http://www.musikkensstudieforbund.no/vo/veiledning/ og du blir kontaktet av oss. Veiledninger ligger og til nedlastning/gjennomsyn på denne siden.

Viktige momenter å huske på:

  • Siste frist for å avslutte (rapportere kurs) for høsten er 1. januar
  • Kurs kan ikke avsluttes uten at sluttdato er passert (Noen har hatt problemer med at sluttdato ikke stemmer)
  • Repertoarliste skal lastes opp som eget dokument - velg REDIGER, så får du opp et grønt plusstegn på siden - da kan du velge fil å laste opp.
  • Legg til deltakere - før frammøte (deltakere kan KOPIERES fra tidligere kurs)
  • Sjekk at ditt navn står som kursansvarlig
  • Legg inn navn på lærer/fagansvarlig (ikke skriv i ruta men hent opp ved å klikke på lupen, søk etter fagansvarlig)
  • Legg inn neste kurs (vårsemester) før kursstart. Velg "nytt kurs", timetall og start/sluttdato, sett kurset som "åpent" før du lagrer, og sender til godkjenning.
  • Repertoarlise skal lastes opp og legges ved på søknad eller evt at dette gjøres i ettertid.P.S. For de som ønsker hjelp i bruk av KursAdmin, til å avslutte rapporteringen, eller søke for vårens semester, ta kontakt med oss, tlf. 71 28 04 52 eller se våre veilednings-videoer.

Dersom du ikke har søkt tidligere, må du få tildelt brukernavn og passord.

Veiledning videoer Logg inn på Kursadmin Last ned Teamviewer