Om oss

Litt om Møre og Romsdal musikkråd

 

 • Er produsent og er ansvarlig for UKM ungdomens fylkesmønstring (Oppdragsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune)

 

 • Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan

 

 • Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund

 

 • Arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene

 

 • Måler romakustikk og kartlegger og registrerer musikklokaler i Møre og Romsdal i en nasjonal database

 

 • Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene

 

 • Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet

 

 • Tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner

 

 • Tilbyr utleie av lyd og lys til medlemsorganisasjonene og andre

 

 • Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet

 

 • Er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket