Lokale musikkråd

De lokale musikkrådene er en åpen og inkluderende samarbeidsarena, og arbeider utfra lokale behov:

- for bedre innflytelse lokalt

- for bedre samordning av arrangementer og aktiviteter

- for bedre tilskudd fra det offentlige

- for bedre lokaler til øving og konserter

- noen steder er de også konsert- og kursarrangører

- i noen kommuner er rådene utvidet til kulturråd, med større sjangerbredde

 

Lurer du på å starte et lokalt musikkråd?  

Se egen ressursside for lokale musikkråd:  www.musikk.no/lokmr

 

For å få ditt lokale musikkråd på nettet - ta kontakt via vårt kontaktskjema, eller ring oss for en uformell og hyggelig prat!

Moreogromsdal@musikk.no/ 712 58 851

Det er en del aktive lokale musikkråd i regionen - og der det ikke er aktivitet, pågår det initiativ for å starte opp igjen.

RINDAL MUSIKKRÅD

Morten Møller

6657 Rindal

957 70 482

morten.moller@rindal.kommune.no

HALSA MUSIKKRÅD

Tore Weiseth

6680 Halsanaustan

971 51 417

hazelbnd@online.no

ØRSKOG MUSIKKRÅD

Gaute Aamlid

6240 Ørskog

gaute.aamlid@orskog.kommune.no

HAREID MUSIKKRÅD

Leiv Arne Grimstad

6060 Hareid

700 18 500

gryleiv@c2i.net

VOLDA MUSIKKRÅD

Frivilligsentralen v/Astrid Gjerstad

6100 Volda

700 58 857/917 25 639

astrid.gjersdal@volda.kommune.no

ØRSTA MUSIKKRÅD

Jostein Mo

6150 Ørsta

700 49 700

jostein.mo@orsta.kommune.no

VESTNES MUSIKKRÅD

Elsa Rypdal /Vestnes kulturskole

6390 Vestnes

954 48 284

elsa.rypdal@vestnes.kommune.no

VANYLVEN MUSIKKRÅD

Magne Sørdal

6140 Syvde

700 20 508

masoerda@online.no

STORDAL MUSIKKRÅD

Hallgeir Hove

6259 Stordal

909 49 358

hallgeir.hove@stordal.kommune.no


EIDE MUSIKKRÅD

Anders Robert Sandvik

6490 Eide

712 96 138

arsandvi@online.no

Averøy Musikkråd

Geir Morten Karlsen

6530 Averøy

715 14 100/ 905 48 904

geirkarlsen@glassforum.no


Ålesund Musikkråd

Web: www.musikk.no/alesund

Mail: alesund@musikk.no

Knut Strømshoved

Åsestien 20

6017 Ålesund

Tel: 966 26 020


Aukra Musikkråd

Ingrid Sofie Nygaard

6480 Aukra

Tel: 982 41 164 


Kristiansund musikkråd

www.musikk.no/kristiansund

Stig Piel

6511 Kristiansund

Telefon: 93 21 54 38


Sykkylven musikkråd

www.musikk.no/sykkylven

Åge Frøystad

6230 Sykkylven

404 71 441

age.froystad@sykkylven.kommune.no


Gjemnes musikkråd

Endre Hindhammer

6636 Angvik

Telefon: 97 18 96 21


Giske musikkråd

Odd Anders Følsvik

6055 Godøya

416 75 117

oaf@adsl.no


Vestnes musikkråd

Elsa Rypdal

6390 Vestnes

Telefon: 71 18 42 55


Molde musikkråd

Hans Kr Herskedal -leder 

Ellisif Vestad -nestleder

Frivilligsentralen, Kirkebakken 1-3, 6413 Molde 

Telefon:

h.k.herskedal@gmail.com

Org. nr.: 985 095 698


Sunndal musikkråd

Sunndal Frivilligsentral


Postboks 32


6601 Sundalsøra Telefon: 71 69 92 70