/share/mime/48/pdf.png Vedtekter for M&R Musikkråd 2015
(vedtekter-for-mr-musikkrad-2014-og-2015.pdf, 101kB)

/share/mime/48/msword.png Vedtekter for lokale musikkråd
(VedtekterforLokalemusikkraad.doc, 30kB)

Kontakt oss

Møre og Romsdal musikkråd
Telefon: 71 28 04 52
E-post: moreogromsdal (a) musikk.no

Nyhetsbrev

Julsundveien 7
Fylkeshuset 6404 Molde

Org.nr: 889 297 492

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART