Prosjektmidler: AKUSTIKK i MUSIKKLOKALER

04.10.2017 14:03 Skrevet av Jonas Høgseth

En forprosjektordning for kartlegging, vurdering og utbedring musikklokaler i kommunen.

Tilpassa lydforhold i musikklokaler er en utfordring som både utøvere og publikum kjenner til. Ofte er lokaler som blir benyttet musikk bygd til helt andre formål, og de romakustiske forholdene er lite tilrettelagt for musikkutøvelse. Dette har konsekvenser for musikkopplevelsen, men ikke minst for de som jevnlig øver under vanskelige forhold og kan i noen tilfeller være helseskadelig.  (se www.musikklokaler.no)

Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal musikkråd ønsker å sette fokus på akustikk i musikklokaler gjennom et prosjekt i samarbeid med kommuner i fylket. Norsk musikkråd har utviklet en kommuneveiledning for registrering, vurdering og utbedring av lydforhold i lokaler som benyttes til musikkutøvelse. Møre og Romsdal musikkråd har kompetanse og utstyr for å foreta akustikkmålinger. Målingene tar utgangspunkt i Norsk Standard 8178 - Akustiske kriterier for lydforhold i rom og lokaler til musikkutøvelse. Hensikten med målingene er å avdekke de faktiske lydforhold og egnethet i forhold til romakustikk.

Dette prosjektet blir gjennomført av Møre og Romsdal musikkråd på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Prosjektet kan gi opptil 4 kommuner i fylket tilgang til:

• subsidierte målinger av akustikk utført av Møre og Romsdal musikkråd.

• rådgiving knyttet til videre fremdrift og planlegging av utbedring.

• subsidierte tjenester fra fagakustiker for prosjektering av eventuelle utbedring.

• rådgiving i sammenheng søknad til Musikkutstyrsordninga (søkefrist 1.mars/1.sept) eller andre ordninger.

Kommunen som blir plukket ut til prosjektet, forplikter seg til å:

• stille med prosjektledelse fra kommunen sin side.

• kartlegge alle lokaler som benyttes til musikkaktivitet i kommunen.

• foreta utbedring på minimum 1 av de målte lokalitetene i samsvar med NS 8178.

Hvert prosjekt gir støtte for bruk av fagakustiker på inntil 30000kr og bruk av Møre og Romsdal musikkråd til måling og rådgivning med en stipulert verdi på 10000kr. 

Etter tilslag på søknad forventes det at prosjektet er fullført innen en ramme på 12-14 mnd, men alt etter prosjektets størrelse og varighet.

Last ned kommuneveileder her og les mer om akustikk på www.musikklokaler.no

 

Søknadsfrist: 15 oktober 2017.

 


Søknad for "Akustikk i musikklokaler"


Tips og triks

Kommer!

Akustikk

Les mer om akustikk her

Akustikk - les hele saken