Akustikk

08.03.2017 11:53 Skrevet av

Les mer om akustikk her

I forbindelse med lanseringen av den nye standarden NS 8178 (Standard for akustikk i musikklokaler) så har vi oppgradert siden www.musikklokaler.no som er ment for å være en ressursside om dette.


Det er viktig med riktig akustikk i lokaler som benyttes til fremføring av musikk. Hvorfor? 

Fordi:

- Klangen/ akustikken som dannes i rommet er med på å berike og farge lyden av stemmer, instrumenter og andre kilder. Men kan også gjøre det motsatte om ikke det er rett klang til rett musikksjanger. 

- Riktig klang skaper trivsel, glede og motivasjon når musikken låter "slik som den skal".

- Riktig akustikk gir økt musikalsk forståelse

- Klang/ akustikk påvirker hvordan en musiker tenker, spiller og synger. Akustikken skal få frem det beste i oss og musikken. 

- Flutter- ekko og uønskede klangrefleksjoner i rommet kan være med på å lage "kaos" i lydbildet. 


Om akustikk

Akustikk betyr lydlære og omfatter lydvibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie, både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.

Lyd reflekteres når den treffer harde materialer og den reflekteres forskjellig etter hva den treffer. Noen materialer absorberer/ tar til seg lyden godt og andre materialer reflekterer mye tilbake. Den lyden vi får inn til øret består både av direktelyd fra lydkilden og en rekke mer eller mindre (dempende) refleksjoner fra rommet. Rommet vil derfor påvirke og ”farge” lyden.

Hvor mye lyd som blir absorbert i et rom, kommer an på hva slags materialer man har i rommet som absorberer, og absorbsjonsevnen til materialet. Eksempel på absorberende materiale kan være stoler (i amfi) med polstring, perforerte gipsplater (med absorbsjon bak), tykke gardiner, himlingsplater i tak og stenull eller glava.

Lokaler med harde flater og lite møbler har lang etterklangstid fordi lyden reflekteres frem og tilbake mellom veggene mange ganger før den dør ut.

Når vi snakker om god eller dårlig akustikk i et lokale så snakker vi ut ifra en kvantitativ (målbar) beskrivelse, dette for å kunne beskrive hvordan lyden oppfører seg i forskjellige rom. Det er vanlig å skille mellom fysisk akustikk og psykoakustikk; hvor fysisk akustikk er underlagt fysiske lover og regler og benyttes i forhold til rom- og bygningsakustikk, mens psykoakustikk beskriver hvordan lyden virker på mennesker.

 

Veien videre

Før man setter i gang arbeidet med å utbedre akustikken i et rom, så er det viktig å konsultere Møre og Romsdal musikkråd eller en autorisert akustiker og få gjort akustiske målinger av lokalet. Dette for å forsikre seg om at det er de rette og tilstrekkelige tiltakene som blir iverksatt. Deretter bør man ta utgangspunkt i NS 8178:2014 for å bestemme videre hvordan prosjekteringen skal skje. 

Akustikk måles ved hjelp av spesiell software/hardware som inkluderer en mikrofon og en rundtstrålende høytaler. Et testsignal av støy eller et sinussweep sendes ut i rommet og rommets respons på dette måles av mikrofon og analyseres i software for alle 1/3 oktavbånd. Etterklangstiden kan så presenteres grafisk for enkel og god forståelse. Man kan da se hvor lang etterklangstid det er i de forskjellige frekvensområdene. Bakgrunnstøy blir også målt med samme type utstyr, og presenterer grafisk hvor i frekvensspekteret det er mye støy i rommet. 

Vi kan også tilby et lavterskeltilbud for de som bare vil se spredningsfrekvenser for hvordan fks stua eller innspillingsrommet/ kontrollrommet låter.

Ta kontakt med en av våre konsulenter for mer informasjon og pristilbud.

 

Eldre akustikknormer for musikklokaler er tatt opp igjen gjennom NS 8178

Normer og anbefalinger er utarbeidet sammen med ledende akustikere i Norge og utlandet, og er banebrytende i internasjonal sammenheng. Musikkrådet setter søkelyset på viktigheten av tilpasssede lokaler til alle musikkformer. Gode akustiske forhold er avgjørende både for publikum og musikere.

Det gis normer og anbefalinger for fire typer saler:


Norsk musikkråd håper at normene vil bidra til bedre lokaler for alle deler av musikklivet, og er like opptatt av store som små lokaler være seg øvelokaler eller konsertlokaler. Korps øver i dag i gymsaler med så lang etterklang at det er nesten umulig å spille, kor øver i rom som har så kort etterklang at stemmebåndene blir utslitt etter å ha tatt alt for hardt i, og band spiller i lokaler som gjør at samspillet, lytteforholdet og "sounden" mellom musikere blir helt feil.

Vi kan også tilby et lavterskeltilbud for de som bare vil se spredningsfrekvenser for hvordan fks stua eller innspillingsrommet/ kontrollrommet låter.

Ta kontakt med en av våre konsulenter for mer informasjon og pristilbud.

 

Hos Musikkutstyrordningen kan man søke støtte til forprosjektering (måling av akustikk) og akustiske tiltak.

Møre og Romsdal Musikkråds rapporter er basert på objektive målinger og er godkjent som dokumentasjon i søknadsprosessen.

Les enda mer om akustikk på ressurssiden www.musikklokaler.noProsjektmidler: AKUSTIKK i MUSIKKLOKALER 15.mars

En forprosjektordning for kartlegging, vurdering og utbedring musikklokaler i kommunen.

Tilpassa lydforhold i musikklokaler er en utfordring som både utøvere og publikum kjenner til. Ofte er lokaler som blir benyttet musikk bygd til helt andre formål, og de romakustiske forholdene er lite tilrettelagt for musikkutøvelse. Dette har konsekvenser for musikkopplevelsen, men ikke minst for de som jevnlig øver under vanskelige forhold og kan i noen tilfeller være helseskadelig.  (se www.musikklokaler.no)

Prosjektmidler: AKUSTIKK i MUSIKKLOKALER 15.mars - les hele sakenFAGKONFERANSE og ÅRSMØTE, lørdag 14. april 2018, Ålesund

Det blir med dette innkalt til årsmøte og fagkonferanse i Møre og Romsdal musikkråd, 14.april 2018, i Ålesund. Sted: Quality hotel Waterfront.

FAGKONFERANSE og ÅRSMØTE, lørdag 14. april 2018, Ålesund - les hele sakenTips og triks

Kommer!

ROM - Hvor øver du?

Med denne siden ønsker vi at alle lag, ensamble, kor og korps registrerer sitt øvingslokale. Vi ønsker med dette å finne ut hvordan du opplever rommet du/dere musiserer i. Musikkrådet har fokus på godt egnede lokaler til musikkformål og trenger deres hjelp for å se på utbedringspotensiale hos den enkelte. Målet er at alle som bedriver musikk skal ha godt egnede lokaler, her skal vi være på banen! Vi har kunnskapen og verktøy for å hjelpe deg/dere mot et bedre musikklokale.

ROM - Hvor øver du? - les hele saken