ROM - Hvor øver du?

26.01.2017 13:53 Skrevet av Jonas Høgseth

Med denne siden ønsker vi at alle lag, ensamble, kor og korps registrerer sitt øvingslokale. Vi ønsker med dette å finne ut hvordan du opplever rommet du/dere musiserer i. Musikkrådet har fokus på godt egnede lokaler til musikkformål og trenger deres hjelp for å se på utbedringspotensiale hos den enkelte. Målet er at alle som bedriver musikk skal ha godt egnede lokaler, her skal vi være på banen! Vi har kunnskapen og verktøy for å hjelpe deg/dere mot et bedre musikklokale.

Registrer ditt/deres rom.

Beskrivelsen bør si noe om: størrelse, takhøyde, form, bakgrunnsstøy og overflater.

eks. Rommet er rektangulært. Lengde:ca.12m bredde: ca.7m med en takhøyde på ca.2,7 meter. Rommet har parkett og panelvegger, taket har kontorhimmling. I alt er det 4 vinduer som grenser til rommet. Det er mye trafikk som er hørbar/plagsom. Prosjektmidler: AKUSTIKK i MUSIKKLOKALER 15.mars

En forprosjektordning for kartlegging, vurdering og utbedring musikklokaler i kommunen.

Tilpassa lydforhold i musikklokaler er en utfordring som både utøvere og publikum kjenner til. Ofte er lokaler som blir benyttet musikk bygd til helt andre formål, og de romakustiske forholdene er lite tilrettelagt for musikkutøvelse. Dette har konsekvenser for musikkopplevelsen, men ikke minst for de som jevnlig øver under vanskelige forhold og kan i noen tilfeller være helseskadelig.  (se www.musikklokaler.no)

Prosjektmidler: AKUSTIKK i MUSIKKLOKALER 15.mars - les hele sakenFAGKONFERANSE og ÅRSMØTE, lørdag 14. april 2018, Ålesund

Det blir med dette innkalt til årsmøte og fagkonferanse i Møre og Romsdal musikkråd, 14.april 2018, i Ålesund. Sted: Quality hotel Waterfront.

FAGKONFERANSE og ÅRSMØTE, lørdag 14. april 2018, Ålesund - les hele sakenTips og triks

Kommer!

Akustikk

Les mer om akustikk her

Akustikk - les hele saken