ROM - Hvor øver du?

26.01.2017 13:53 Skrevet av Jonas Høgseth

Med denne siden ønsker vi at alle lag, ensamble, kor og korps registrerer sitt øvingslokale. Vi ønsker med dette å finne ut hvordan du opplever rommet du/dere musiserer i. Musikkrådet har fokus på godt egnede lokaler til musikkformål og trenger deres hjelp for å se på utbedringspotensiale hos den enkelte. Målet er at alle som bedriver musikk skal ha godt egnede lokaler, her skal vi være på banen! Vi har kunnskapen og verktøy for å hjelpe deg/dere mot et bedre musikklokale.

Registrer ditt/deres rom.

Beskrivelsen bør si noe om: størrelse, takhøyde, form, bakgrunnsstøy og overflater.

eks. Rommet er rektangulært. Lengde:ca.12m bredde: ca.7m med en takhøyde på ca.2,7 meter. Rommet har parkett og panelvegger, taket har kontorhimmling. I alt er det 4 vinduer som grenser til rommet. Det er mye trafikk som er hørbar/plagsom. Prosjektmidler: AKUSTIKK i MUSIKKLOKALER

En forprosjektordning for kartlegging, vurdering og utbedring musikklokaler i kommunen.

Tilpassa lydforhold i musikklokaler er en utfordring som både utøvere og publikum