Møre og Romsdal Musikkråd er hovedarrangør for fylkesmønstringen i Møre og Romsdal. Fylkesmønstringen blir arrangert sammen med utvalgt vertskommune i mars måned og hvert år blir det valgt en ny vertskommune og samarbeidspartner til avviklingen. Lokal- og Fylkesmønstringer er et stort arrangement som utgjør en stor del av de unges kulturscene i fylket. 

 

 

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store festivaler, (kulturmønstringer) har du en enestående mulighet til å vise frem det du driver med og til å treffe likesinnede. 

Alle er velkommen, enten de sampler på beats &loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC. 

I de fleste kommuner kan du delta fra du er 10 år, men på landsmønstringen og på mange fylkesmønstringer er aldersgrensen 13 år.

UKM er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsfestival. Alle som melder seg på til kommunemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som representere kommunen i fylkesmønstringen.Fra fylkesmønstringene blir det  sendt ca. 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i Trondheim.

UKM er ingen konkurranse. Juryenes utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder.

 

 Se UKM Møre og Romsdal her

 

Vil du sitte i fagpanelet på fylkesmønstringen? En unik opplevelse der man blir kjent med bredden og varierte sceneuttrykk fra hele fylket! Fylkesfestivalen 2018 er foreløpig satt av til helga 27- 29 april. Det er opptil 6 forestillinger som skal vurderes. 

 

Meld din interesse som fagpanel her

Her kan du melde din intresse for å sitte i fagpanel (vurdering av deltagere) under fylkesfestivalen i UKM 2018

Ungdomsjury velger du dersom du er mellom 18 og 22 år


Vi tar kontakt når det blir aktuel å sette sammen en jury, og legger vekt på kompetanse, forutsetninger og hvor jurymedlemmet kommer fra (geografisk spredning). Honorar etter avtale.


Kontakt oss

Møre og Romsdal musikkråd
Telefon: 71 28 04 52
E-post: moreogromsdal (a) musikk.no

Nyhetsbrev

Julsundveien 7
Fylkeshuset 6404 Molde

Org.nr: 889 297 492

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART