1.mars og 1.okt Det norske Komponistfond    
1.feb og 1.sep Fond for lyd og bilde    
se nettsider Fond for utøvende kunstnere    
se nettsider Johan og Marie Selmers Legat    
1.feb og 1 sep Komponistenes vederlagsfond    
1.feb/1.april/1sept/1.okt Nordisk Kulturfond    
25.okt Sammenslåingsstiftelsen    
se nettside Statens kunstnesstipend