Det er en rekke forskjellige støtteordninger som musikklivet kan dra nytte av. De fleste er beregnet på spesielle målgrupper eller helt spesielle tiltak og prosjekter. Vi har her tatt med en del av de aktuelle ordingene

 

 

 

 

 

 

 

 

Populære fond som st