Det er en rekke forskjellige støtteordninger som musikklivet kan dra nytte av. De fleste er beregnet på spesielle målgrupper eller helt spesielle tiltak og prosjekter. Vi har her tatt med en del av de aktuelle ordingene

 

 

 

 

 

 

 

 

Populære fond som støtter musikkultur

 

 


 

 

 

Send oss en mail om det er noe du mener mangler i oversikten. moreogromsdal@musikk.no

 

Kontakt oss

Møre og Romsdal musikkråd
Telefon: 71 28 04 52
E-post: moreogromsdal (a) musikk.no

Nyhetsbrev

Julsundveien 7
Fylkeshuset 6404 Molde

Org.nr: 889 297 492

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART