Møre og Romsdal musikkråd er et fylkesorgan og har god oversikt over hva som skjer rundt om i fylket vårt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møre og Romsdal musikkråd har et stort nettverk innen alle musikksjangere og formidler gjerne kontakt med både profesjonelle musikere og flinke amatørutøvere. Møre og Romsdal musikkråd har også ansvaret for UKM fylkesmønstringen, og har igjennom dette mulighet til å formidle kontakt til mange unge lovende artister. Vi leier også ut en enkel PA løsning. Kontakt oss på moreogromsdal@musikk.no eller 71 25 88 50/51