Velkommen til Mosseregionens musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Mossergeionens musikkråd

Mosseregionens musikkråd, stiftet 17. mars 1946, er et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for lag, institusjoner, foreninger og enkeltmusikere i kommunene rundt Moss med musikk/musikkutdannelse/musikkinformasjon, musikkformidling, sang og dans som sentral oppgave. Vi er i alt 54 forskjellige lag og foreninger fra Moss, Våler, Rygge og Råde.

Musikkrådet - for deg!

Mosseregionens musikkråd er en vesentlig støttespiller og et korrektiv til kulturpolitikken i Moss og Vansjø-kommunene, og vi trenger din mening og medvirkning! Vi mener at det er det aktive kulturlivet som teller. Det er vi som driver med musikk som er selve musikklivet!

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA