Aktiviteter i Moss og omegn musikkråd

Moss og Omegn Musikkråd har et nært samarbeid med Moss kommune, og Visit Moss. Vi arrangerer egne kurs og bidrar til aktivitet i bybildet. Vi er også opptatt av det brede lokale musikkliv, og dans er også en viktig oppgave for oss. Vi har ikke lenger noe fast kontor på allaktivitetshuset, men vi er online konstant, og vil gjerne bidra med råd og dåd når det gjelder lokaler og andre spørsmål knyttet il det lokale kulturlivet. Vi har store forventninger til den nye ungdomsskolen i Rygge, der vi er i løpende kontakt med kommunen.

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA