Referat fra årsmøtene finner du under årsmøtepapirer under "Om oss"

Møte med 17. mai-komiteen

Moss og Omegn Musikkråd holdt et medlemsmøte for foreninger i Moss i Skoggata Servicesenter 21. mars 2014. Formålet var å klargjøre årets 17. mai-feiring med 17. maikomiteen.

Musikkrådet - for deg!

Mosseregionens musikkråd er en vesentlig støttespiller og et korrektiv til kulturpolitikken i Moss og Vansjø-kommunene, og vi trenger din mening og medvirkning! Vi mener at det er det aktive kulturlivet som teller. Det er vi som driver med musikk som er selve musikklivet!

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA