Moss og omegn musikkråd jobber på mange forskjellige måter for det lokale musikklivet i kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde.

Kulturpolitikk

Moss og omegn musikkråd er et betydningsfullt høringsorgan og jobber med påvirkning overfor kommunene i musikkpolitiske saker. Vi deltar på en del av de politiske møtene, gir faglige uttalelser i saker som angår musikklivet og prøver å påvirke politikere og administrasjon etter beste evne. Vi er involvert i mage underorganer som har kultur- og musikkpolitisk dagsorden.

Østfold musikkråd og Norsk musikkråd

Vi er medlem i Østfold musikkråd, som igjen er tilsluttet Norsk musikkråd. Gjennom dette påvirker vi både lokale, fylkeskommunale og statlige myndigheter for å bedre arbeidsbetingelsene for vårt lokale musikkliv.

--------------------------------------------------------------------------------------------

/share/mime/48/pdf.png Et kulturfattig samfunn
(et-kulturfattig-samfunn.pdf, 174kB)

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA