Dette er Mossergeionens musikkråd

26.05.2016 15:05 Skrevet av

Mosseregionens musikkråd, stiftet 17. mars 1946, er et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for lag, institusjoner, foreninger og enkeltmusikere i kommunene rundt Moss med musikk/musikkutdannelse/musikkinformasjon, musikkformidling, sang og dans som sentral oppgave. Vi er i alt 54 forskjellige lag og foreninger fra Moss, Våler, Rygge og Råde.

FORMÅL

Mosseregionens musikkråd skal arbeide for å fremme musikklivet i Moss og omegn ved å:

MEDLEMSKAP

Mosseregionens musikkråd kan oppta som medlemmer enhver enkeltperson, organisasjon/institusjon med musikk/sang/dans som sentral oppgave.  For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

Organisasjoner som ikke fyller ovenstående krav og institusjoner under offentlig forvaltning, kan bli assosierte medlemmer.

Enkeltutøvere betaler en særskilt kontingent fastsatt av styret.

Styret i Mosseregionens musikkråd avgjør søknader om medlemskap.

Oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

Medlemskap koster kr 300.- per år for lag/forening/gruppe.

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA