Larkollen Musikkorps er med i Mosseregionens musikkråd.

Musikkrådet - for deg!

26.01.2017 12:31 Skrevet av Ernst Rolf

Mosseregionens musikkråd er en vesentlig støttespiller og et korrektiv til kulturpolitikken i Moss og Vansjø-kommunene, og vi trenger din mening og medvirkning! Vi mener at det er det aktive kulturlivet som teller. Det er vi som driver med musikk som er selve musikklivet!

Mosseregionens musikkråd ønsker å være en aktiv støttespiller for våre lag og foreninger. Vi vil jobbe aktivt overfor politikere og kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet. Vi henvender oss til dere nå for å få en oppdatert oversikt over problemstillinger dere møter i hverdagen. Kanskje kan noen være av en slik art at de kan finne sin løsning ved hjelp av musikkrådet?
Vi ber dere tenke igjennom gjøremålene deres i løpet av et arbeidsår slik at dere kan inkludere både smått og stort i svarene på de forholdsvis åpne spørsmålene vi stiller.

1. Hvilke problemstillinger har din organisasjon som det kunne vært fint å få hjelp til?

2. Hva forventer din organisasjon av Mosseregionens musikkråd?

3. Hva mener din organisasjon Mosseregionens musikkråd skal jobbe med?

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA