Moss må få bedre musikklokaler!

Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter! I Moss er situasjonen kritisk. Østfold Musikkråd i samarbeid med Moss og omegn musikkråd har foretatt akustikkmålinger i fem lokaler der det drives musikkøvinger, og ved enkelte tilfeller (Melløs og Reier skole) fant vi lokalene så lite egnet til musikk at vi droppet målingene, rett og slett fordi hverken takhøyde eller volum tilfredsstiller selv de enkleste krav til akustikk.

Ny revidert norm fra 2013

Norsk musikkråd har revidert "Norm og anbefalinger for akustikk i musikklokaler" fra 2013. Endringene er at nå er også øvelokaler tatt inn i normen. "Dette gjør det tydligere hvilke krav som stilles til øvelokaler og hvilke krav som gjelder konsertlokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA