Den gamle menighetssalen i Hygea-bygget er målt. med tanke på at den kan brukes til det lokale musikkliv. Den er ikke optimal, men vil bety en stor nivåheving! Foto: Ernst Rolf

Moss må få bedre musikklokaler!

08.04.2014 10:20 Skrevet av Ernst Rolf

Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter! I Moss er situasjonen kritisk. Østfold Musikkråd i samarbeid med Moss og omegn musikkråd har foretatt akustikkmålinger i fem lokaler der det drives musikkøvinger, og ved enkelte tilfeller (Melløs og Reier skole) fant vi lokalene så lite egnet til musikk at vi droppet målingene, rett og slett fordi hverken takhøyde eller volum tilfredsstiller selv de enkleste krav til akustikk.

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold. Det blir det nå slutt på! Fra 9. april lanserer Standard Norge en ny Norsk Standard, NS 8178. Den gir akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Mange er ikke klar over at det er forbundet med helsefare å øve i lite velegnede lokaler. For korps, som i de to nevnte tilfellene berører Moss Skolemusikkorps og Jeløy Musikkorps, kan vedvarende øving i slike lokaler vi så gi skader på hørsel. Kor som øver i lokaler uten etterklang belaster stemmen unødig, og det kan gi skader på stemmebåndene.

Ett argument vi møtte på skolene var: Musikkorpset kan ikke få øve i gymsalen, for der spilles det basketball. Ett må være klart: Det er like lite velegnet for et korps å spille i et klasserom som for et basketballag å spille i et tomt svømmebasseng!

I Moss arbeides det nå med en ny kulturplan. Hvis ikke denne planen tilviser det lokale musikklivet lokaler som nærmer seg NS 8178, kommer musikkrådet til å følge opp saken og legge ytterligere press på byens kulturpolitikere. Å snakke om begrepet "kulturhus" uten at man samtidig sikrer det lokale musikklivet bedre øvingsforhold, bli bare tåkeprat og et spill for galleriet. Et kulturhus skal først og fremst gavne det lokale kulturlivet. At forholdene for publikum også er viktig er selvsagt et viktig moment, men det må ikke overskygge basisbehovet: Et kulturhus er først og fremst en arena for vekst og trivsel i det lokale kulturlivet!

Og vi må ikke glemme danserne. Moss er en by som kryr av unge dansere i mange skoler, lag og foreninger, De må også ha arbeidsforhold som ikke går ut over helse og interesse!

For mer informasjon om musikklokaler, er Norsk musikkråds spesialsider om lokaler, www.musikklokaler.no.

 

Her kan du finne resultatene for akustikkmålingene i Moss:

/share/mime/48/pdf.png Krapfoss skole
(0104_05-krapfoss-aulaen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nøkkeland skole
(0104_04-nokkeland.dok.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Verket skole
(0104_03-verket-gymsal.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Samfunnssalen
(0104_01-samfunnssalen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Menighetssalen Hygea-bygget
(0104_06-menighetssalen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Parkteatret
(0104_02-parkteattret.pdf, 1MB)


Ny revidert norm fra 2013

Norsk musikkråd har revidert "Norm og anbefalinger for akustikk i musikklokaler" fra 2013. Endringene er at nå er også øvelokaler tatt inn i normen. "Dette gjør det tydligere hvilke krav som stilles til øvelokaler og hvilke krav som gjelder konsertlokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Ny revidert norm fra 2013 - les hele saken


Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA