Mosseregionens musikkråd er lokalleddet av de nasjonale musikkorganisasjonenes studieforbund, og skal arbeide for hvert enkelt medlem ved å:

  • Bidra til å gi god adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som hjelper hver enkelt når
    det gjelder å orientere seg i samfunnet, i forbindelse med personlige utvikling, og for å bedre
    grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
  • Oppfordre til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.
  • Samarbeide med andre typer organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk.

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA