Årsmøte 2013

Moss og omegn musikkråd holdt årsmøte 2013 28. februar 2014 i Skoggaten Servicesenter. Årsberetning og regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent. Det samme gjalt styrets forslag til budsjett for 2014. 29 representanter fra 19 medlemsforeninger var til stede.

Her kan du laste ned årsmøtepapirene for årsmøtet 2013

Kontakt oss

Moss og omegn musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/moss
Adresse: Pb 432, 1501 Moss

E-post:moss@musikk.no
Daglig leder: Ernst Rolf tlf 9004 3701

VIS KONTAKTSKJEMA