Hva spør skjemaet om?

01.12.2017 21:03 Skrevet av NMR

Her kan du sjekke hva online skjemaet spør om før du søker.

Noen av postene krever et visst forarbeid. Skriv for eksempel tekstene i et vanlig tekstdokument på forhånd, og kopier inn i online skjemaet når du er i gang. Obs: Ikke bruk opplysningene som underlag for å sende en papirsøknad, papirsøknader returneres søker.

KONTAKTPERSON FOR SØKNADEN 

Her kan du eventuelt legge inn en annen kontaktperson enn registrert bruker. Vedkommende du legger inn vil da måtte bekrefte rollen ved å trykke på linken i eposten som han eller hun får tilsendt fra systemet. 

SØKNADSSKJEMA

Organisasjonstype: Du velger mellom folkemusikklag/storband/sammenslutning av flere band, klubb/forening/organisasjon/lokale musikkråd, kommunale kulturskoler/andre offentlige tiltak (spesifiser), eller annet (spesifiser). 

Etablert når? Skriv inn årstall. 

Eventuelle samarbeidspartnere: Skriv inn navn.

Tidligere mottatt støtte fra KOMP? Ja eller nei.

Hvis ja, når? skriv inn årstall. 

Om søker: Her beskriver du søkeren og søkerens aktiviteter. 

Sjanger: Du velger mellom rock, jazz, norsk folkemusikk, samisk folkemusikk, viser, blues, verdensmusikk, hiphop/elektronisk og annet. Hvis prosjekter omfatter flere sjangere krysser du av for de aktuelle.

Hvor mange aktive brukere: Her skriver du antall aktive i prosjektet det søkes til. 

Søknadssum: Søknadsbeløp til KOMP. 

Opplysninger om hva støtten skal brukes til: Her skriver du utfyllende om prosjektet. Husk å oppgi navn på eventuelle instruktører. Hvis du ikke har instruktørene klare, vil navn på aktuelle/mulige/ønskede instruktører styrke søknaden betraktelig.

BUDSJETT

Kostnader: Skriv inn alle relevante kostnader. 

Inntekter: Skriv inn alle inntekter, egenandel og annen støtte. Egenandel kreves bare av offentlige aktører (minimum 50 pst fra kommunale, fylkeskommunale, statlige aktører), men en egenandel kan bidra til å styrke søknaden. 

Vedlegg: Ikke send vedlegg av makelighetshensyn, for eksempel fordi du ikke vil skrive inn prosjektbeskrivelse, budsjett eller annet.

 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART