Hva spør skjemaet om?

28.09.2018 16:20 Skrevet av NMR

Her kan du sjekke hva online skjemaet spør om før du søker. Som du vil se krever noen av postene et visst forarbeid. Skriv f eks tekstene i et vanlig tekstdokument på forhånd, og kopier inn i Online skjemaet når du er i gang. OBS: IKKE bruk opplysningene som underlag for å sende en papirsøknad. Papirsøknader returneres søker

SØKNADSSKJEMA

Organisasjonstype: Du velger mellom folkemusikklag/storband/sammenslutning av flere band, klubb/forening/organisasjon/lokale musikkråd, kommunale kulturskoler/andre offentlige tiltak (spesifiser), eller annet (spesifiser). 

Etablert når? Skriv inn årstall. 

Eventuelle samarbeidspartnere: Skriv inn navn.

Tidligere mottatt støtte fra KOMP? Ja eller nei.

Hvis ja, når? skriv inn årstall. 

Om søker: Her beskriver du søkeren og søkerens aktiviteter. 

Sjanger: Du velger mellom rock, jazz, norsk folkemusikk, samisk folkemusikk, viser, blues, verdensmusikk, hiphop/elektronisk og annet. Hvis prosjekter omfatter flere sjangere krysser du av for de aktuelle.

Hvor mange aktive brukere: Her skriver du antall aktive i prosjektet det søkes til. 

Søknadssum: Søknadsbeløp til KOMP. 

Opplysninger om hva støtten skal brukes til: Her skriver du utfyllende om prosjektet. Husk å oppgi navn på eventuelle instruktører. Hvis du ikke har instruktørene klare, vil navn på aktuelle/mulige/ønskede instruktører styrke søknaden betraktelig.

BUDSJETT

Kostnader: Skriv inn alle relevante kostnader. 

Inntekter: Skriv inn alle inntekter, egenandel og annen støtte. Egenandel kreves bare av offentlige aktører (minimum 50 pst fra kommunale, fylkeskommunale, statlige aktører), men en egenandel kan bidra til å styrke søknaden. 

 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART