KOMP 2016

18.10.2017 09:50 Skrevet av

Det kom inn 154 søknader til KOMP 2016. Samlet søknadsbeløp er nær 5 millioner kroner. Rammen til fordeling er ca halvannen million.

Årets søknader fordeler seg på sjanger som følger:

Sjanger: Ant. søknader: Søknadsbeløp:
HipHop/elektronisk 2 30.000
Jazz   33 858.460
Norsk og samisk folkemusikk  56 1.856.250
Rock 13 796.712
Verdensmusikk  11 245.600
Samarbeid  39 1.131.200
Sum 154 4.918.222

 

Vennligst ikke ring oss vedr resultat av søknadsbehandlinga. Svarbrev til søkerne postlegges straks fordelinga er klar. Hvis alt går etter planen vil det si 1. februar.


NY SØKNADSFRIST

Søknadsfrist for KOMP 2018 er 15. desember 2017, og det søkes på nett. Søknadsskjemaet legges ut 1. desember på våre nettsider.

NY SØKNADSFRIST - les hele sakenKOMP-MIDLENE FOR 2017 ER FORDELT

Bandleirer og -seminarer, storband, folkemusikklag og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til kurs i 2017. Det kom inn 161 søknader, og 97 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1,6 millioner til disposisjon. 

KOMP-MIDLENE FOR 2017 ER FORDELT - les hele sakenOm KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.
KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

Om KOMP - les hele saken