NY SØKNADSFRIST

18.10.2017 13:54 Skrevet av NMR

Søknadsfrist for KOMP 2018 er 15. desember 2017, og det søkes på nett. Søknadsskjemaet legges ut 1. desember på våre nettsider.

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, viser, blues mm.

KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, for eksempel organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber og frittstående grupper. Kulturskoler og andre offentlige aktører kan også søke, men det kreves en reell egenandel på minst 50 % fra offentlige søkere.

Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Dansetiltak støttes kun når dansen er en integrert del av musikkaktiviteten.

Midlene lyses ut med forbehold om bevilgning i statsbudsjettet 2018.


KOMP 2018 SØKNADSSKJEMA

Norsk musikkråd har åpnet en ny søknadsportal som gjelder flere støtteordninger, blant annet KOMP. Nytt av året er at du må opprette en bruker, hvis du ikke er registrert fra før.

KOMP 2018 SØKNADSSKJEMA - les hele sakenKOMP-MIDLENE FOR 2017 ER FORDELT

Bandleirer og -seminarer, storband, folkemusikklag og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til kurs i 2017. Det kom inn 161 søknader, og 97 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1,6 millioner til disposisjon. 

KOMP-MIDLENE FOR 2017 ER FORDELT - les hele sakenKOMP 2016

Det kom inn 154 søknader til KOMP 2016. Samlet søknadsbeløp er nær 5 millioner kroner. Rammen til fordeling er ca halvannen million.

KOMP 2016 - les hele sakenSøk KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc. 

KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.