KOMP-tildelingen 2018

13.02.2018 13:26 Skrevet av NMR

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor de rytmiske sjangerne. Det kom inn 160 søknader til fordelingen til KOMP 2018, med et samlet søknadsbeløp på kr 4 806 206. I møte 24. januar gjorde fordelingsutvalget 102 tildelinger. De største tildelingene var på kr 60 000.

I møte 24. januar gjorde fordelingsutvalget 102 tildelinger. De største tildelingene var på kr 60 000. De fem gikk alle til prosjekter med nasjonalt nedslagsfelt: JM Norway (LOUD! – jentenes bandleir), Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Notodden Blues Festival (bandseminar for ungdom) og Sogn og Fjordane folkemusikklag (Mokurset).

Den mest nyskapende tildelingen gikk til en MIDI til tap-tempo konverter workshop, i regi av BandOrg.

Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet. Det ble gitt to tildelinger til samisk musikk.

Det var søknader fra alle fylker, men ingen fra Svalbard. Det ble gitt tildelinger til alle fylker, unntatt Vestfold.

Det ble ikke etablert sjangerrammer. Utvalget prioriterte gode søknader og gode prosjekter, uavhengig av sjanger.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART